کاغذ دیوارهای طرح دار و مبلمان رنگی در دکوراسیون داخلی

دکوراسیون داخلی خانه را با کاغذ دیواری های طرح دار زیبا و جذاب نمایید شما می توانید از این ایده ها استفاده نموده و خانه خود را مبلمان رنگی ست شده با کاغذ دیواری ها ست نمایید کاری نمایید که همه رنگ های اتاق ها ترکیبی باشد تا دکوراسیون داخلی جذاب به نظر برسد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کاغذ دیوارهای طرح دار و مبلمان رنگی در دکوراسیون داخلی را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: نـــقــش، عنــصـری تکرار شونده است که بر یک شبکــه منــظـم و یکـــنواخت قرار می گیـــرد نقش ها چه در پارچه به کار روند و چه در پوشش دیوارهـــا و کف به سطوح اتــاق هیــجان دیـــداری می دهند ایـن نقوش با عنـاصر تکراری خود در سراسر سطح ، تعادل و نظـمــی چشم نواز ایـــجاد می کنــنــد.. نقـش ها ممکن اسـت یک سطح کامــل را بپوشانند و تمـام عناصــر را در هم آمیـــزند و یا در مقدار بسـیـار کم و برای برجـــســته نمودن برخی عناصــر در فضــا به کار گرفـتــه می شوند علـیرغـــم آن که قوانین تدوین شده ای برای چگونگــی کاربـــرد نقوش وجود ندارد امــا درک تاثیـر نقش ها در یک فضـای داخلی بسیـــار مهـم اسـت.

سطوح منــقوش خوانش نســـبـی فضـا را تغییـر می دهـــنـــد عنـاصــر تکراری با مقـیــاس بزرگ طرح های پیچـــیـــده و رنـگ های متــضاد در اتـاقی بزرگ به کار گرفـتـــه می شوند مشـــروط به آن که تنهـا بخشـی کوچک از آن را در برگـیرنــد نقش های پیچـیــده بایـــد برای پارچه ها و کف پوش ها در نظـــر گرفـتـه شود و در صورت استفــاده برای پوشش های دیواری به دقـــت و احـــتیاط به کار رود.

نقــش های با خطوط عمودی به ارتـفـاع یک اتاق با سقـف کوتاه می افـــزاید پرده هایی که از سقـف تا زمـــین امتــداد دارنـد با خطوط عمودی اتاق را بلـنـــدتـــر و در مقـابل نقــش های با خطوط افـــقـی، اتــاق یا مبـــلـمـان را عریــض تر نشان می دهند.

نقـش ها بر حالات فضا تاثــیـــر می گذارند یک نقش گل دار بر روی یک سطح حســـی متفـــاوت نسـبــت به نقـــش های هنـــدســـی بر همــان سطـح ایـــجاد می کنـــند. نقـــش ها حاکـی از شیوه ها و تمـایـــلات هســـتـــنـد و حالت های یک محـــیط داخلـی را به سرعـت تنظــیـم می کنند.

نقـش ها ممکن است یک سطـح از مبلـــمـان را بارزتــر کنـنــد یا حتی به صورت استراژیــک چشـــم را به یک نقـــطـــه کانونی بدوزند.

مقـیاس یک نقش، میـــزان پیـچیـدگی و یا شلوغی آن را بر روی سطـــح تعیــین می کنــد برای مثـــال نقشـــی که یک طرح با مقـیاس کوچک را تکــرار می کنـــد، از سوی دیـگـر اتاق همچون یک رنــگ توپر به نظر می رسـد در حالــی که از فاصــلـــه کم تک تک نقـــش ها قابـــل تشـــخــیـــص اسـت.

رنگ ها اهــمـــیـت فراوانی در شکــل گیــری نقــش ها دارنـد. رنگ های متـــضــاد در یک نقــش موجب پویاتر شدن آن می شود و یک نقـــش با تونالیته تک رنــگ حرفــه ای تر و تاثــیـر گذارتــر خواهــد بود.

بافـت هم جایگاه مهــمـــی در شکـــل گیری نقش دارد بافـت بر روی یک پارچـه تک رنگ نقـــشـی می آفـریـــنــد که بر جذابــیت پارچه ساده می افزایــد.

کاغذ دیوارهای طرح دار و مبلمان رنگی در دکوراسیون داخلی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.