فلیتر شکن کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم نرم افزار مخرب است

به تازگی فیلتر شکن های را کاال های صدای مردم و آمد نیوز در فضای مجزی منتشر نموده اند که بسیاری از کاربران از این نرم افزار استفاده نموده و ویروس مخربی وارد موبایلشان شده است  در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فلیتر شکن کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم نرم افزار مخرب است را در مجله خبری دانستن خواهید دید  با ما همراه باشید.

فیـلترشکــن آمدنـیوز

به گزارش مجله خبری دانستن : فیـلـــترشــکن آمـدنـیوز , در پی انــتشــار بدافـــزاری با نام فیلتــرشکــن «آمـــدنـیوز» در بیـــن کاربران سیـسـتــم عامل انـدروید موبایل و ادعـای انـتـــسـاب آن به نهادهـــای دولتی مرکز مدیریـــت امـداد و عمــلیات رخدادهــای رایـــانه ای (ماهر) با بررســـی فنـــی ایـــن نرم افزار مخـــرب اطلاعـــیـــه ای صادر کرد.

این مرکز اعلام کرد: ایـــن نرم افزار مخــرب هیچ گونه ارتــبـــاطی با نهادهـای دولتــی نداشــته و جزئیات تحـــلیـــل آن را ارائه داد.بر اسـاس اعـلام مرکـز ماهــر، فیــلـتـرشــکـن «آمــدنـــیوز» دارای ساختـــار و طراحــی ابتــدایـــی و ساده بودهو پس از اجــرا به تمـام مخـــاطبـان کاربـــر پیامـــکـی حاوی لینــک دریـافت این فایل را ارســـال می کنــدو سپــس همــه مخــاطـبان کاربر را حذف خواهد کرد. به جز ایــن عمــلـکـــرد، این بدافــزارهیــچ قابـلـیت و عملـکرد دیـــگـری ندارد.


فیلتـــرشـکن آمـــدنیوز

فیــلــتــرشـــکن جدیـد آمـــدنـیوز

در همیــن حال ایــن اپـلیـکـیـشن هیـچ گونه ارتبـــاط اینتـرنـتـــی نداشـته و قابلـــیـــت سرقـت اطـــلاعات و تمـــاس با سرورهای کنـــترلــی را نیـز ندارد.

مرکز ماهر اعلــام کرد: لیــنـک ارسـالی این اپلـیـکیـــشـــن توسط پیامـک در بستر سرویس ابــری شرکت آمــازون بوده و در حال حاضـر غیرفــعـــال شده اســت.

جزئیات بیشتر از بررسی فنــی ایــن نرم افزار مخـرب و ماهــیـــت و چگونگـی عمــلــکـــرد آن در سایـــت مرکز ماهر در دستــرس کاربـران قرار دارد.

فلیتر شکن کانال تلگرامی آمد نیوز و صدای مردم نرم افزار مخرب است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.