کاندوم مردانه و کاندوم زنانه و اطلاعات کلی درباره کاندوم

کاندوم ها برای استفاده در رابطه جنسی مفید می باشند و بسیاری از افراد از کاندوم های غیر استاندارد استفاده می نمایند که این کار باعث می شود بیماری های مقاربتی به افراد منتقل شوند بیشتر کاندوم ها را باید از داروخانه ها تهیه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کاندوم مردانه و کاندوم زنانه و اطلاعات کلی درباره کاندوم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: حقایـــق و اطـــلاعاتـی درباره کانــدوم های مردانـــه و زنانــه ، راههــای مختـلـفـــی برای پیشگـیری از بارداری وجود دارد، بعضی از انواع ایـن راهــها از نه تنـهــا از بارداری پیـشگـــیـری می کننـــد، بلــکـــه جلوی ابـتـلـــا به بیماری های مقاربتـی را نیز می گیــرنـد.

کانـــدوم یکـــی از انواع راهـهـــای پیــشگــیــری از بارداری اســـت که نه تنـها از بارداری پیـشگـیری می نمـایــد بلکــه می تواند جلوی ابـتـلای فرد به بیــماری های مقـاربـتی همـچون ایـــدز، هپــاتـــیــت، زگــیل تنـاسلـی، تبخـال تنــاســـلی و … را بگـیــرد

. کانـــدوم ها در دونوع اصـلـی کانــدوم های زنـــانـه و کاندوم های مردانه موجود هســـتند. در ادامه به بررســی حقایقـــی درباره کانــدوم های زنـانه و مردانــه می پردازیــم.

اطــلاعاتـی دربـاره کاندوم های مردانه

1) کاندوم مردانـه چیسـت؟

کاندوم مردانه پلـاسـتیـکـی نازک و پوشاننده است که برروی آلت جنســـی مردانه در حالت نعوظ کشــیـــده می شود. کاندوم مردانه روی آلت جنســی مردان کشیــده شده و از ورود منـی (مایعـی که حاوی اســپــرم اسـت) به بدن خانـــم ها جلوگیـــری می نمـاید.

2) کاندوم مردانه از چه چیزی ساخـــته می شود؟

اکـثـــر کانـدوم ها از پلاســـتیک خاصـی که لاتـــکــس نام دارد، ساخـتــه می شوند. کانـدوم های لاتــکســی، موثرتــرین کانــدوم ها در پیشگیـری از بیمـاری های مقـاربـتی هســـتند. اخیـــرا کانـــدوم های ساخـــتـــه شده از پلـــی اورتـــان نیز تولید می شوند.

این کانـــدوم ها از کانـدوم های لاتــکـسی گران تر بوده و بنـــظر می رسد راحــت تر پاره می شوند. این نوع کاندوم ها عموما توسط افراد حسـاس به کانـــدوم های لاتکـسی استفاده می گردند.

3) چه انواعی از کاندوم های لاتـــکـســی موجود است؟

کانـــدوم ها در همـــه اشکــال، انـــدازه ها و مواد ساخـته می شود. در ادامه چندین مشــخـــصــه خاص هنــگام خرید کاندوم ذکر می شود:

انـــدازه – انــدازه اســـتانـدارد، تقریـــبـــا برای بیـشــتر مردان مناسـب است. کانــدوم ها در سایزهای بزرگتر و کوچک تر نیز موجود هستـــنـــد.

شکــل – بعضی از کانـدوم ها هستــنـــد که چیـــزی پستانک ماننــد در بالـــای خود داشته که برای نگـــه داری مایـــعـــات در آن اســـتـــفـاده می شود. سایـــر کانــدوم ها تهی گردشده دارند.

ضخـــامت – کانـــدوم های بســـیـــار محـــکم موجود می باشنـــد. ایـن کانـــدوم ها محــکـــم تر بوده و برای افــرادیـــکــه مشـکــل پاره شدن کاندوم دارند، منـاســب هستـــنـــد. کاندوم های بســـیار باریک نیز موجود هستـــند، امــا بدلیـل احتـــمال پارگی توصیـه نمــی شوند.

کانـــدوم های روغنـــی – این کاندوم ها روغن کاری شده و عموما روغن ها حاوی موادی برای کشتن اســـپـرم می باشـــد.

کانــدوم های طعـم دار – ایـــن کانـــدوم ها برای رابطـــه جنــسی دهـــانی بوده و روغن کاری شده نیســتـــند.

کاندوم های رنـــگـی – کانــدوم های مردانه در رنـگ های مخـتلـــفی موجود هسـتـــند، ایـن کانــدوم ها تفــاوتی باهم نداشـــتــه و رنـــگ آنـــها باعــث بهتر و یا بدتــر بودن آنــهـــا نمی شود.

4) چه چیـــزی باعـث پاره شدن کانـدوم مردانه می شود؟

انــقـــضــای تاریخ کانـدوم – برروی کانـدوم های مردانـه جدیـــد تاریـــخی وجودداشــتـــه که بعـــد از گذشتن از آن تاریخ نبـایــد از آن اســـتـــفاده نمود.

نگـــهـداری نامـنـــاسـب – گرمـا باعـــث آســـیــب دیدن کانــدوم های لاتـــکـــســـی می شود، پس آنها را در مکان های گرم همچون کیـــف پول و یا داشــبورد ماشیـن نبـــاید نگه داشت.

کاندوم نامـنـــاسـب – کانـدومی که بسـیار کوچک بوده ممکن است پاره شوند، از انواع بزرگتـــر اســتـــفـــاده نمـایید.

روغنـکـــاری نامنـاسب – درصورتــیـــکه روان کنـنـــده های چربی پایـــه همـچون وازلـین، روغن بچه و … اسـتـــفــاده شود، امــکان پارگی کانـــدوم مردانه وجود دارد.

5) از کجا می توانـد کانـــدوم مردانه خریـــد؟

کانــدوم را می شود در اکثــر داروخانـه ها خریـداری نمود. در بعـــضی از فروشگـــاهــهـا نیــز کانــدوم موجود می باشـــد.

6) کاندوم مردانه و بیماری های مقاربتی؟

کاندوم های لاتــکســـی با پیــشـــگیــری از تمـــاس محــل آلوده با فرد سالـم از ابتــلا به بیــمــاری های مقـــاربـــتـــی جلوگیــری می نمـاید، با ایـن حال ایـن محـــافظـــت صد در صدی نمی باشـــد. کاندوم های پلی اورتان نیــز فراهــم کننـده محافظـت در برابر بیــماری های مقاربـــتی بوده ولی قدرت آن ها به انـــدازه انواع لاتـکــســی نیست.

اطلــاعـــاتی دربــاره کاندوم های زنـانــه

1) کاندوم زنانـه چیـســت؟
کانــدوم زنانه لوله ای پلـی اورتــانـــی و روغن کاری شده اســت که ریــنگ های انــعطـــاف پذیــر در هر دوسر خود داشـــتـــه و یکـی از سرهـــای لوله بســـتــه می باشـد.

2) از کجـــا کانـدوم زنانــه بخـــریـــم؟
همـــانــنــد کانــدوم مردانه، کانــدوم زنانه نیـز در داروخانه ها و بدون نسـخــه فروخته می شود.

3) قدرت کانــدوم زنـــانـــه در پیـــشـــگیری از بارداری؟
کانــدوم های زنــانـه حدود 75 درصد در پیشگــیری از بارداری موثر می باشـــنـد.

4) کاندوم زنانــه و بیـــماری های مقــاربتـــی؟
کانـــدوم های زنـانـه نیز می توانـنــد فراهـم کنــنده مقــداری محافظـــت در برابر بیـــمـاری های مقـــاربــتی باشند. امـا کانـدوم های مردانــه در این زمیـــنـه بهتــرین گزیـــنـه می باشـند. نباید از کاندوم های زنـانه و مردانه همزمـان اســتفاده نمود چراکه اضـــطـکاک هردو باهـــم باعث خرابی آنهــا می شود.

کاندوم مردانه و کاندوم زنانه و اطلاعات کلی درباره کاندوم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.