کت اسپرت با رنگ های مختلف برای مردان خوش استایل ایرانی

مجموعه ای از کت اسپرت با رنگ های مختلف برای مردان خوش استایل ایرانی را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این کت ها بسیار شیک و مدلشان اسپرت می باشد شما آقاین از این کت ها در مجالس و مهمانی ها هم می توانید استفاده نموده و لباس های خود ست نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کت اسپرت با رنگ های مختلف برای مردان خوش استایل ایرانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

جدیــدتــریـــن مدل کت مردانه

همیــشه با نزدیـــک شدن به عید نوروز که چنـد ماهـی بیــشتــر به آن نمـانده اسـت تصـمـــیم گیـــری‌ـهای سال جدیـــد بخـشی از مشــغلـه ذهنی هر فردی است، الـــبـتـه تصمــیمـــ‎ـــگـــیـری بخـش آسان قضــیه است و بخش مهمـ‌ــتر عمـــلی کردن این تصــمــیـمات است. جدیدتــریـن مدل کت مردانـــه از منـــظر مد و لباس، تصـــمیم گیری معمولا هر شش ماه یک بار یا هر وقت که برنـــدهــا تحـفـیف‌های ویژه داشتــه باشـــنـد به سراغ ما می‎ـــآیـــند، پس بهتر اســـت این بار اشـــتـبــاهــات گذشـتـــه را تکرار نکـنیـــم و با هوشمندی بیـشــتــر برای پوشاک خود هزیـــنـه کنـیــم. جدیدترین مدل کت مردانــه در ایـنـجا پیشـــنـهـاداتی را مطـرح میـ‌ـکـــنـــیــم که شایـد برای شما هم مفـــیـــد باشـد.


کت اســپــرت بسیـار جذاب و مدرن

نکـته های خرید کت مردانـه

یک شلوار مشکـــی و پیراهن آکـسفورد بخـــریــد زیـــرا با تمـامـــی لبـاس‌هــای شما همــاهـــنـگ میـــ‌ــشود

تصـــمیــم اول پیـــشـــنهــادی ما خیـلی دُـــر و گوهر نیســـت و بیـشـتر یک درک عمومی و مطابق با عقـــل سلــیم است. پیش از ایـنکــه در آخــریـن گرایـــشـــ‌ـهـای رو به رشد سال سرمـایه گذاری کنیـــد به ایــن نکـتـــه فکـر کنـــیـــد که ابـــتـدا باید پوشاک کلــاسـیک و اصـلی کمـد لباس خود را تهیـــه کنـــید. یک شلوار مشـکی و پیـراهــن آکـسـفورد بخــریـــد و از ولخــرجــی در این زمـــیـــنه اصــلــا نتـرسید زیرا آنها همیــشـــه و در تمام سبک‌ــهای رســمــی و غیـررسمی همراه شمـا خواهــند بود جدیدتــریـــن مدل کت مردانه و به راحـــتـی با تمامـــی لبـاس‌ـــهای شمـا هماهـــنگ میـــ‌شود.


کت انــدامی زرشکــی رنگ منــاسب افراد جوان

معیــار خریـد کت مردانه چیــست؟

باید بدانیـد کدام لباس‌ و سبـک‌ــها بیشتر برازنـــده شمـــاسـت و همـان لبــاس‌ها را با تغـییــراتــی به تن کنـــیــد

ایـــن جمله تکـراری که اگر لبــاس از سر شمـــا رد شود پس آن را بپوشید و برازنده شمــاسـت در خیــلـــی موارد اصـــلـا درست نیـست. این موضوع که لبــاسـی که مد روز است و خیـــلیــ‌ـهـا به تن میـ‌ـکــننـد، ولی این لبـــاس خاص به شما نمـیــ‌آیــد نباید باعــث ناراحـــتـی شمــا بشود، شمـــا باید به حدی از هوشمـنـدی رسیده باشـــیـــد که بدانــیـد کدام لباس‌ـهــا و کدام سبـــک‌هـــا بیشــتــر برازنده شمــاست و همـــیشــه همان لبـاســـ‌ـــهــا را با تغـــیـیـرات جزئی به تن کنـــید(dot) الـــکــس مک کارت فروشنـــده فروشگاهـــ‌هـــای سلفریج میــ‌ــگوید: «همــیـــشـه کت و شلواری بپوشیــد که شمـــا را زیـبـــاتــر کنـد، به طور مثـــال کت دو ردیـف دکـــمه برای افـراد قد بلند و لاغــر مناســب اسـت امــا کت‌ــهـــای یک ردیف دکـمـه به هر سایزی می‌آیــد». مثـــل همیــشــه نیــز اگـر قد کوتاهی داریـــد راه راه‌ــهــای عمودی می‌ــتوانــد شما را کمـی بلـندتر نشان دهد. سعــی کنـــید با پوشاکـی که همـــیشه به تن می کنـــید دســـت به خلـــاقیت بزنــیـد زیرا مرتب بودن همـیـشــه بر مد روز بودن برتــری دارد.


کت زیبـا قهوه ای رنـــگ منـاسب فصــل بهار

کت مناســـب سن چه کتـــی اســـت؟

هماهـنگ نبودن پوشش لبــاس با سن و سال همیشــه ظاهـــری بد و شاید خنده‎دار ایجاد می کند. این عمـل الـبـتــه فقــط مخـــصوص آدمــ‌های عادی نیـسـت و سلـبریتیـ‌ـهــا و در راس آنـــهـــا خانــم مدونا نیز ایـن سالـــ‎هـا خیــلی از ایـــن اشـــتـــباهات پوششــی داشـته که البتــه همـــیـشه به طور کامـل و مفـــصــل در رسانـــهــ‌ـــهــا منعــکـس شده اسـت.


کت اســپـــرت دو رنـگ زیـــبــا جوانـــانـــه

البتــه آقایان نیــز از ایــن قاعده همــاهنگ نبودن لباس با سن سال مستـثـنی نیسـتنــد. اگـــر در بحـران میــانـســالـــی هسـتــید یا علـاقه داریـد که بالــغ به نظـــر برسیـد، لبــاس اولین نشـــانـــهــ‌ای است که دســـت شمـــا را رو میـــ‌ـکـند. مطـــابـــق با دهــه خود لبــاس بپوشید، در بیست سالــگی آزمون و خطا هنوز هم قابـل قبول اسـت، امـــا در سی سالـگی بسـیــار اهـــمـیت دارد که مثـــل یک بزرگــسـال به نظـــر برســـیــد. در چهــل سالـگـــی باید دیگر با روزهـای سرکشـــی جوانـی خداحـــافـظـی کنـیــد و دیـگر هنــگــام اســتفــاده از جینـ‎هــای پاره و کاپشن چرم نیـــست.


کت ترکـیبی و انـــدامــی شیـــک و مدرن

 

در پنجـــاه سالگی بایـد توجه داشت که انـــدازه و میـــزان راحتی لبـاس بســیـار اهمــیت دارد تا ظاهـــری شلخـــتـه نداشـته و بیـــشـتـر از سن خود به نظر نرســید. حقیــقت ایـن است که سن و سال اهمتـــی ندارد و با یک ظاهر درســت انتـخاب شده و مرتب همـیـشــه میــ‌ــتوانیـــد در جمع بدرخشـید.


کت اسپـــرت و دو رنــگ و اندامـی

کت جیر مناسب چه افـرادی اســـت؟

کاپشـنـ‌ـــهای جیـــر زمانی مترادف با دنـیای محـصولات لوکس بود امــا در بیـــشـتر موارد طراحـــی‌های آزاد و گاهـی قدیـمی ایــن محــصولات جیــر خستـه کنــنده و ملــال آور بود. اما در سال ۲۰۱۶ قضـــیــه فرق می‎ــکـنـــد و بهــتــر است هر جا که جیــن پیـدا کردیــد آن را خریداری کنیــد. زیـــرا ایـــن روزها دایره محــصولات جیــر آنقدر گستـــرده شده است که براحـــتی میــ‌ــتوانـیــد محـــصولات زیــبای جیـــر را با دیگر بخش‎هـــای لباس خود هماهـنگ کنید.


کت اســـپرت زیـبـــا مناســب افراد جوان و خوش اســـتـــایل

قضیـــه به همـین جا ختـــم نمـــی‎شود، رنگــ‎بندی جیر از مشـکـــی و قهوه‌ای فراتـــر رفـــتـــه و انواع رنــگــ‎ـهای ملایم و لوکس را می‌توان بر روی محـــصولات جیـــر مشـــاهـده کرد. جیـر نرم و انعـطـاف‎ـــپــذیـــر با گذشت زمان ظاهر بهــتـری پیدا میـ‌ـــکـنـد و سطـح مخـــملـــی آن به زیـــبــایـــی سایــهــ‌های پررنــگ و ملـــایـــم یک رنـگ را نشـــان می‌ـــدهــد. فقط جیر را در باران نپوشیـــد.


کت اســـپرت شیک و انـــدامـــی

کت رسمـی و غیر رســـمــی چیســت؟

اگـر دنیـای مد در سال گذشـتــه یک نکـتـــه قابـــل تامـــل داشتـــه باشد آن رفتـــن به سمــت راحــتی در طراحـــی لبــاس است. شلوار رســمــی با کتانی، دقـــیـــقـا، شلوار گرمکـن با کفش دربی، شک نکـنــید. ترکیـــب مخــتــلف لبـــاس‌ـــهـــای رسـمـی و غیر رسمـــی که به شمـــا ظاهـــری نیـمه رسمـی و هوشمندانه میـ‎بــخشــد، از گرایش برتر سال ۲۰۱۶ اسـت.

انــتخـــاب رنـگ کت منــاسب

اگر لباســـ‌های کلاسیک مشکی،ــآبی نفتـــی و خاکسـتری کمـد لباس خود را تهـیه کردهــ‌ـــایــد به ایـن نکتـــه خواهــیـد رسیـد که با وجود ظاهـر مرتب و کاملـــا همــاهـــنــگ، اصالـت و نوآوری در پوشش دیـده نمـــی‌ـشود و شمـــا در جمـــع تقریـــبـا دیـــده نمــیـــ‌شوید. ۲۰۱۶ خود را به سال سرمایـــه‎ـگـــذاری بر روی متعــلـــقات تبــدیــل کنید. شال، دکـــمـــه سردســـت، پین یقـــه کت، کمـربــنــدهـــای جذاب و متــفــاوت، کلاه و ماننـــد ایـنـــها براحـــتــی میــ‌ــتوانـد ظاهر مرتـــب شما را خاص و منحصـــربه فرد جلوه دهـد. الـــبته زیاده‎ــروی در ایــن زمیــنه مثل هر کار دیگــری می‎ـتواند نتیـجه برعکــس داشته باشـــد.
جدیـدتــرین مدل کت مردانـــه
کت اســپــرت با رنـگ ملایـــم و بهاری

انتخاب پیـــراهـن مناسـب زیر کت

پیـــراهــن قهـــرمان گمنـام کمد لباس شمـــاست و در آخر روز معـمولا به روی تخـت یا گوشه‎ای انداخــتـه میـ‌ـــشود، جدیـــدتریـن مدل کت مردانـه در سال ۲۰۱۶ با رعایــت نکــات زیــر از پیراهـن خود بیـشتر مراقبـت کنـیــد:

– دمــای آب بیـــش از چهــل درجـــه سانتیـگــراد نبـــاشد.– پیــراهن خود را تنهـــا یک بار پیــش از شســتــشو به تن کنــیـد.– پیـراهـــن خود را با دقت از تن درآورید و آن را یک با از جهـت طولی و سپـس از پهــنـا تا بزنید و در ماشین لبــاسـشویی شسـتشو دهـیــد.

کت اسپرت با رنگ های مختلف برای مردان خوش استایل ایرانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.