کشتی های کشور یونان ساکن خلیج فارس شدند

کشتی های که برای تجارت و گردشگری وارد خلیج فارس می شوند این کشتی ها از کشورهای مختلف می باشند و براینکه وارد خلیج فارس شوند راه طولانی را طی می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کشتی های کشور یونان ساکن خلیج فارس شدند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : کیــش یکـی از مقاصد پرطــرفـدار ایـــران است و با داشـتـــن جاذبــه هایـی خاص، می تواند سفــری خوش را برای مهمانـــانـش رقــم بزنـــد. ایـــن جزیـره همــچون نگینـــی در میـــان آب های نیـلــگون خلــیج فارس می درخـــشـد و فرصــت های بسیاری برای خوشگـذرانـــی و خلــق خاطره های شیـــریـــن در خود دارد.

سواحــل تمــاشـایــی تنها گوشه ای از زیبایی های کیـــش هستنــد و تفــریحات آبـــی از جمـــله فعالـیـــت های هیـــجــان انـگـــیز آن به شمار می روند. در کنــار جاذبه ها و تفریــحــات متـنوع، وجود انواع هتـل ها و امـکـانــات گردشـــگری نیـز یکی از دلـــایـلی است که گردشـــگران را راهـی ایـن جزیـره کوچک می کنـد و آن را به یکــی از پرطــرفـــدار ترین مقاصد گردشـگری ایـران تبـدیــل کرده است.

روز به روز امکانـــات بیـشـتری در کیـــش ایجـــاد می شود تا مسافـــران از بودن در آن لذت بیشـــتـــری ببرنـد امـا با وجود همـــه تفــریـــحـات و جاذبـه های تازه باز هم کشتـــی یونانــی جایگاه خاص خودش را دارد. این کشـــتی به گل نشسـتــه سال هاســـت که در میان آب های خلــیـــج همـیشه فارس آرمـیـده و تاریخــی مبهم را در خود حفظ کرده اسـت. شایـــد بارهــا و بارها تصویر این کشـــتــی را دیــده و یا تعریــفــش را از کسانی که سفـــر به کیـــش را تجـربه کرده انــد، شنـــیده باشـیـــد؛ امـا آیا می دانید که این کشـتـی چگونه سر از اینـجا در آورده و چرا در این مکــان به گل نشـــسته اســت؟ مگـر می شود ایــن جاذبه شاخـــص هیـچ قصه و داستـانی نداشتــه باشـد؟

چرا بازدیـد از کشـــتی یونانی؟

شاخـص تریــن جاذبه کیــش است.
در پایـــان روز می توانید زیــبــاتریــن غروب را در کنــار آن شاهـد باشیـد.
همـــه جذابـیــت سفــر شما به بازدیـد از کشـــتی یونانـــی ختم نمـــی شود و دیــدنی ها و تفـریـحـات بســـیاری در کیــش انـــتظارتــان را می کشـــند.
ممکن اسـت ایــن جاذبه در سال های آتـــی وجود نداشـــتــه باشــد و هر آن احــتمال دارد که غرق شود.

آشنــایـــی با کشـــتی یونانی، تمــاشایـی تریــن جاذبه کیش

آنــچــه که به عنوان کشتــی یونانی می شنـاسـیم، کشتـی به گل نشـــســـته ایست که در ۴ مرداد ۱۳۴۵ در نزدیـــکی روستای باغو (۱) از حرکـــت ایـســتـاد و برای همیـشه در آب های خلیج فارس ماندگـــار شد. ایـن کشـــتی انــبوهی از ذخایر نفتـــی را در خود داشـــت و دارای ارزش بسیاری بود. خدمــه مجـــبور به ترک کشتی شدنـد و بار آن نیز تخـلیه شد. تلاش های بســیـاری برای بیـــرون کشــیدن کشتـی از آب انجــام دادند امـــا بعـــد از گذشـــت هشتاد روز و تلاشــِ بی پایان یدک کش هلنــدی به نام اوریـــنــکو، هیـــچ نتیجـــه ای حاصـــل نشـد. در نهایــت کشـتی همان جا باقـی ماند چرا که هزینــه سرسام آور برای حفظ آن اصـلـــا مقرون به صرفه نبود. هیـــچ کس تا به امـروز نتوانستــه دلـیل به گل نشــسـتن این کشـتی را کشــف کنــد و ایـــن بخش از سرنوشت آن هنوز در هالـــه ای از ابــهـام اســـت.

بومیـان جزیره می گوینـــد که یونانی ها پس از ترکــِ کشـــتی آن را آتـش زده و شاهــد سوختن آن بوده انــد. ایـــن روایـــت می تواند درســت باشــد چرا که امــروزه هیــچ عنصـر غیر فولادی در بدنـه و عرشـه کشـــتی به چشم نمی خورد.

امـروزه این لاشـــه به جا مانده از تاریـــخ، در میــان بومی ها به عروس یونانـی شهرت یافــتـــه و به یکـــی از دیـدنی های جزیـره کیـــش تبـدیــل شده اســـت. با وجود آن که کشتـــی یونانی در سکوتی عمــیق فرورفـته امــا گذشته آن حرف های زیادی برای گفتـــن دارد که در ادامـه به آن ها می پردازیم.

تاریخچه کشتی یونانـی

در تاریخ ۹ مارس ۱۹۴۳ (۱۳۲۲ شمســی) بود که کشتی سازی ویلیـام همـــیلتون و شرکـــا، ساخــت یک کشتــی باربـری به نام امپـایــر ترومپت یا شیـــپور امـــپـراتور (Empire Trumpet) را در شهـــر پورت گلاسگو کشور اسکـــاتـــلــند آغــاز کرد. ایـــن کشـتــی پس از اتــمام ساخــتش در آوریل همان سال، به وزارت حمــل و نقل جنـــگ بریــتانیـا (British Ministry of War Transport) فروختـه شد و در اخــتـیـــار شرکت کشـتـــی بخـار لاریـــناگـا (Larrinaga Steam Ship Co) قرار گرفـت. ایــن وسیله تنــها ۲ سال متـــعلـــق به ایـن شرکـت بود و در سال ۱۹۴۵ مالـــکیـت کشـتـــی به شرکـــت تی انـــد جی هریـسون (T&J Harrison Co) واگذار گردیــد.

از سال ۱۹۴۳ تا ۱۹۴۶ این کشتــی تحـــت اجاره دولت آفـریقــای جنوبی بود تا ایـــنکـــه در سال ۱۹۴۶ شرکـت کشتی بخار شرانت (Charente Steam Ship Co) آن را خریـداری کرد. این شرکت نام نچــرالیــســت (Naturalist) را بر روی کشـــتی گذاشـت و تصـمـیم گرفـــت مدیریت آن را به صاحب قبلـــی کشــتی یعـنــی تی اند جی هریـــسون واگـذر کنـــد.

در سال ۱۹۵۹ شرکـــت ایرانی لوید انــد کو خرمشهــر (Iranian Lloyd & Co Ltd) کشتی را با نام کوروش ایرانی از آن خود کرد و مدیـــریتـش را بر عهــده شرکت بی اشوورث و شرکا (B Ashworth and Co) گذاشـــت. خطوط کشـــتیرانـــی ایران در خرمــشـهـر در سال ۱۹۶۵ ایــن کشتـــی را خریــد و نام همـدان (Hamadan) را برای آن انتخـاب کرد. آخـــرین صاحـبــان کشـتـــی، دو یونانـــی به نام های پی.جِی فرانــگولیــس (P.J. Frangoulis) و ای.آی کلیـافز (A.I. Cliafas) بودنـد که در سال ۱۹۶۶ آن را خریدنـــد و نامش را به کوالـا اف (Koula F) تغـــیـــیـر دادنـد. در همـان سال نیز ایــن کشتی در راه ایــران به یونان به گل نشـــست و به دلیـــل آنکه به هنــگــام غرق شدن در اختیار یونانی ها بود با نام کشــتـــی یونانـی معـــروف شد.

چرا ایـــن کشـتـی به گل نشـــست؟

در مورد علـــت به گل نشـســتن کشتی هیـچ دلیــل قاطـعــانـه ای بیـــان نشــده اســت اما روایـت ها و داســتان هایی در مورد آن بر سر زبان هاسـت که به آن ها اشـــاره می کنـیم:

برخی بر این باورنـد که به علت مه آلود بودن هوا و نبودن فانوس دریـایی در سواحــل جزیــره کیـش، کشـتــی نتوانـســـتـه راه را پیــدا کنـد و به گل نشستــه اســـت.

به گفـــتـــه بومیان جزیره، کاپیــتـان های مست، کشتی را هدایـت می کردنــد و به همـــیــن علــت از مسیر اصــلـــی خود خارج شدند. کشتی به جای توقف در یکـــی از بنادر نزدیــک کیش به ایـــن محل آمـــده و در گل و لای نزدیک ساحــل از حرکــت ایــستــاده اسـت.

در ایـن میـان نمـــی توان از حق بیمه زیــاد کشتــی نزد شرکــت لویدز انگلستان نیـــز گذشـت؛ بســـیــاری معــتـقـــدنـــد که صاحــبان کشـــتی برای گرفــتن این حق بیـمه به عمـد کاری کرده اند که کشـتی به ایـــن روز دچــار شود.

در این میان یک داسـتــان عاشـــقانـــه هم از بومیـان جزیــره شنــیده می شود؛ آن ها می گویند که عشــق ناخـدای کشـتـــی به دخـتری به نام مریــم باعث شد تا کاری کند که کشــتی در این منطقه ماندگـار شود. مردم پیرزنـی ساکـت و تنــهــا در جزیره را به عنوان همـــان مریــم قصه معرفی می کنـــند و ایـن داستان عاشقانه را به او نسـبــت می دهند.

خوشگــذرانـــی در کنـار کشـتــی یونانی

کشتــی یونانـــی شایـــد به ظاهـــر تنــها یک لاشه به گل نشســتـه باشــد؛ امـا فرصت هایــی را برای خوشگـذرانی در اخـــتیــارتـان قرار می دهــد:

۱- تمـــاشای غروب آفــتاب

مهـم نیـــسـت که در طول روز کدام یک از دیــدنــی ها و تفــریـــحـات کیش را انـتـخاب می کنـید؛ امـا حتـمـا برای لحـــظات پایـانی روز زمانــی را به بازدیــد از کشتـی یونانــی و تماشـای غروب آفتاب در کنــار آن اخــتـصـــاص دهـید. در ایـنـــجـــا منـظـره ای حیـــرت انـــگـیـــز از غروب پیــش رویتان قرار می گیــرد که تا آخـــر عمـر آن را فراموش نمـی کنـــید. به دلیل آهـــن موجود در کشتـــی، ماسـه های اطــراف آن نیز به رنـــگ قرمز در آمدنـــد و همیـــن امــر بر زیبایـی منـــظـــره غروب می افـزایـد.

۲- عکــاســی از کشتی یونانــی

کشــتــی یونانـی سوژه خوبی برای عکـــاسـی به شمار می رود. فرقـــی نمـی کنـد که یک عکاس حرفــه ای باشـــید یا تنــها با گوشی موبایل خود عکاســی کنید، در هر صورت با کمی ذوق و خلاقــیـت می توانیـد تصاویر خاصـی را از کشــتـی یونانـــی به ثبت برســـانــیــد و یادگـــاری ویژه ای را با خود به خانـه ببـریـــد. کمــی در ساحل قدم بزنــیــد و زوایـای مخـتـــلف را برای عکــاسـی امتـحـان کنیـد تا بهــترین اثـــر نصـیــبـــتان شود.

یکــی از سوژه های جالــب توجه عکــاسی، ساعتـی است که در نزدیکی کشـتی یونانـــی قرار دارد و به شکل سُکان کشـــتی است. افراد بســـیـاری به هنگام بازدیـد از کشتـی یونانی در کنــار ایــن ساعـت می ایـــســـتـــنــد و عکـــس یادگــاری خود را به گونه ای متفــاوت ثبت می کننــد. الــبتــه مجسمـــه ها و سازه های دیـــگــری نیــز در نزدیــکــی کشـتــی وجود دارنـد که هر یک به نوبه خود می توانــنـــد جلوه خاصــی به عکس هایتان بدهــند.

۳- شتر سواری

در ساحل خلیــج فارس و در نزدیکـی کشـتی یونانی، شتـربانــانی هســـتـند که به شمـا اجـازه می دهند با پرداخــت هزینــه، شتـــرسواری را تجـربــه کنـــید و بر لذت گشت و گذارتـان بیفزایــید.

۴- پارک ساحـلی کشتـــی یونانـــی

وجود کشـتـــی یونانـــی بهـــانــه ای شد تا یک پارک ساحـلـــی در نزدیـکـــی آن احـــداث شود و امکانـات متــنوعی را در اخــتـیـار بازدیـــدکنـنــدگـان این کشـتـی به گل نشسته بگــذارد. این پارک در مسـاحــتی بالغ بر شصـــت هزار متـر مربع در محوطه ساحـلـــی ایـن کشــتی در حال ساخــت اســت؛ الـــبتـه بخـشی از آن بهـره برداری شده که شامـــل محوطه سازی و احداث آمفــی تئاتــر رو باز با مساحـت ۸۰۰ متـر مربع می شود.

می توانید در این پارک به سراغ غرفـــه های کرایــه دوچرخه بروید و یک تجـربـه متفـــاوت را برای خود رقم بزنید. همـــچنـــین می توانـیـــد از پارکینـــگ ایـن پارک نیز اســـتــفـاده کنـیـــد و پس از پارک ماشـــیـــن در آن، با خیـــال راحت به سوی کشتـــی یونانــی بروید.

قرار اسـت در آیــنده، ایــن پارک امــکــاناتی همـچون کافـه تریـــا، غرفه های فروش تنقلـــات، رستوران ایـرانــی و لبـنـــانـی، ایستگاه های کرایـــه اسکیت و فروش محـــصولات ورزشــی را نیــز در خود داشته باشـــد و به بازدیدکـنـنـدگان خدمـات ارائه دهــد.

۵- تمـاشــای قسـمـت های داخلی کشـــتـــی یونانی ممــکــن نیســـت!

غواصی در آب های خلـــیـج فارس تجــربــه ای خاص است که بســـیـاری دوست دارنــد آن را تجربـه کنند. شایـد شما هم به تصـــاویری از غواصی در حوالـی کشتی یونانی برخورد کرده باشیــد امـــا بر اساس تحقیقات کارنــاوال، چنـــیـن برنـامه ای توسط کلوپ های غواصــی ارائه نمـی شود چرا که خطرات بسیـاری در زیر کشتـــی شمــا را تهدیــد می کنــنـــد و ممـکـــن است ایـــن کشـــتی هر آن فرو بریـــزد. تصاویری که شما می بیـنیـد توسط غواصــان حرفــه ای به ثبت رسیــده انــد و یا مربوط به گذشته هستـنـــد که هنوز کشتی یونانـی در وضعیـت خوبی قرار داشـت و مشــکلـی برای افراد به وجود نمـی آمـــد.

راه دستــرســی

آدرس: اسـتان هرمزگـــان، جنوب غربــی جزیــره کیــش، خیـابان غروب کیـــش، میـــدان غروب، پارک ساحـلـــی غروب یا همان پارک ساحـــلی کشـتی یونانـــی.

اطـلـاعات فنـــی و تخـــصصــی کشــتـــی یونانی

اگر به دانـستـن اطـــلـــاعـــات فنـی در مورد ایـــن کشـتــی و ساختـــارش علـــاقــه دارید، در ادامه با ما همــراه باشـــیـــد تا آن را مورد بررســـی قرار دهیم:

مشـخصـــات کلی کشـــتی

طول و عرض: ۱۳۱٫۹ متــر و ۱۷٫۱ متر

گنـجایش: ۷۰۵۹ وزن خالــص، ۶٬۶۰۱ تنـاژ در عرشـه، ۴٬۸۰۵ تنـاژ خالـــص

آبخور یا شناور (فاصلــه عمودی از سطــح آب تا پایـــیـــنـــ‌ــتریـــن بخـش کشتـی): ۱۰٫۴ متـر

حسـگـــرها و دسـتـگاه های پردازشگر: جهـــت یاب رادیویی، فاصـــلـــه یاب صوتی از نوع اکو سوندیــنگ Echo Sounding

بررســـی تخـصـــصــی موتور و مجــموعه آن

پیــش از آنکــه کشتـی یونانی به ایـــن حال و روز بیـفـتـــد، از نظــر فنی یکـــی از بهتریـن کشـــتی ها به شمـار می رفت. ایـن کشــتی یک کوره داشت که با میله های آهنـی فضــایی در حدود ۱۵ متـر مربــع را به خود اخـــتصــاص داده بود. ایــن کوره حرارت لازم برای گرم کردن ۳ دیـگ بخار با قدرت ۰.۰۶۴ کیــلوگرم بر متــر مربع (۱) را تامیـــن می کرد تا بخار لازم برای راه انـــدازی موتور تامیـن شود.

دیــگ ها یک ورودی و خروجی داشتنـــد و در ترکـــیب با سیـــســتم گرمـــایـشی، فضـای قابـل توجهـی در حدود ۶۷۳ متــر مربــع را اشـــغــال کرده بودنـــد. ایــن دیگ ها، بخار مورد نیاز موتور سه گانـه کشتـی را تامـــیـن می کردنـد. قدرت موتور کشـــتــی یونانی را ۵۱۰ اســـب بخار تخمـین می زنــنــد؛ گفتــه می شود که این موتور سیـــلـنـــدرهایــی با اندازه های ۶۲، ۹۹ و ۱۸۰ سانـتـــی متــر داشــت که به وسیـلــه یک میـله ۱۲۰ سانتـــی متری به یکـدیـگــر متــصل شده بودند. ایــن موتور قدرتمند کاری از شرکـت دیوید راوان و شرکـا (David Rowan & Co Ltd) در گلـــاسگو بود.

کشـــتــی یونانی، در چند قدمـــی نابودی

بد نیست بدانـــیــد که ممــکـن است تا چند سال آینـده هیچ اثـــری از ایــن کشتـی باقی نمـــانــد چرا که گذشتــِ زمان موجب فرسودگـــی کشـــتی شده اســت. قســمـت زیـریـن كشـتــی كه در آب قرار دارد، بر اثــر برخورد با امواج دریـا و شوری آب، پوسیــده شده و هر آن ممـــكــن اسـت فرو بریزد و کشــتـی را به اعـــماق آب ببرد.

یکـی از علت هایی که باعـث شده تا کشتـــی یونانی به چنیـن حال و روزی بیـــفـتد و به آن کم توجهـــی شود، مشخص نبودن مالکـــیت آن است؛ چرا که ایـــران نمـی توانـد مالک صد در صد کشـتــی یونانــی باشــد و ایــن کشتی به صاحبان یونانی اش تعلـــق دارد.

شایـــان ذکـــر است که در سال های اخــیر بارهــا و بارهـــا توسط مسئولین مختــلف اعـــلام شده که لاکـپـشت های پوزه عقـــابی که گونه ای در معـرض خطـر انقـراض هسـتــند، در اثــر برخورد با این کشـتــی جان خود را از دسـت می دهــنــد و گفـتـه می شود که قرار اســت که ایـــن کشـــتـی ذوب شده و از بیــن برود.

با توجه به همه این مسـائل بهتـر اسـت وقت را مغتــنـــم شمـاریـد و هر چه زودتــر اسـبـــاب سفر به کیـش را آمـــاده کنیــد تا بعــدها حسـرت دیـدن کشــتــی یونانـی به دلـــتـــان نمـــاند.

توصیـه

برای آنکـه بیــشــترین لذت را از بازدید از کشـتــی یونانـــی ببـــرید، یک ساعت قبـل از غروب خورشــیـــد خود را به حوالـی آن برسانـیــد. روزهای بعـد از بارنـــدگـــی و در زمان وزش باد و کم بودن شرجــی هوا بهترین موقعــیت برای دیدن ایـــن کشـــتی به شمار می روند.

در برخـــی روزها مانــنـــد تعـطـــیلـــات نوروز و مناسبت های خاص، ویژه برنامـــه هایـــی در پیـرامون کشتـی یونانی برگـزار می شوند که از جمــله آن ها می توان به نورپردازی های زیـبـا اشــاره کرد. اگــر در ایـن روزهـا راهــی کیش شدیـــد ایـن برنـامه های جذاب را از دســـت ندهـــید.

کشتی های کشور یونان ساکن خلیج فارس شدند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.