کلیپ کارشناس یزدی و توصیه وزیر بهداشت به ابتکار و شوهرش !

کلیپ کارشناس یزدی و توصیه وزیر بهداشت به ابتکار و شوهرش !

کلیپ کارشناس یزدی

واکنش وزیـر بهـــداشت به کلیـپ کارشـــنـــاس یزدی در حضور معـصومه ابـتــکار و تشویق وی به ایــن کار برای همــسـرش را در ویدئوی زیر می‌ــبــیـنـید. کارشنـاس شبکه یزد در برنــامهــ‌ای از زنـــان خواســـتــه بود که پای شوهرانـشان را با آب یا شیر ماســـاژ دهـند!

 

 

 

۱- به نظـر میــ ــرسد ویدئوی منـتـشـر شده در شبکهــ ــهای اجتماعی، تقـــطـیــع و بریــده شده اســـت.

۲- این کار صرفـا یک سلیــقه اســت که توسط فردی برای ابــراز علــاقه به همـــسر پیـشـــنــهاد شده اســـت البـــتـــه به نظـر می ـــرســد این پیـشـــنـهـــاد با فرهنــگ رفتــاری بسیــاری از مردم ایـــران همــخوانـی نداشته باشد.

م راه ـــهای بســیـار بهتر دیگری هم برای ابـراز علــاقـــه وجود دارد و زن و شوهر با رفــتـــارهـــای بسیار سادهـ ـتری که مطابـــقـت بیـشتری هم با فرهنــگ متـــداول جامعـــه داشـــته باشـــد، می ــتوانــنــد به هم ابـراز علـــاقه کنــنـــد.

الــبــته اگـر رفــتارهـــای عاطـــفی، درونی و با صداقـــت بیـــشـــتـــر باشـد، تاثیر بیـــشتری بر ـرابــطه می گــذارد و رابــطه بیــن زن و شوهر را گرمـــ تر می کــند. ایــن رفتارهای عاطـفی می ـتواند مســتقـــیم یا غیر مسـتـقیـــم باشـد.

به عنوان مثال برای رفــتار غیــر مستقــیـــم میــ توان نمونه ـای را بیان کرد: وقتی خانم لبــاسـ ـــهای شوهرش را آمــاده کرد، میـ تواند یک گل کوچک یا یک کاغـــذ کوچک با پیامی دل انگـــیز و محـــبــت آمـیــز در جیــب لبـــاس شوهرش بگذارد تا وقتی در محــل کار به طور اتــفاقــی دسـت شوهر به این کاغذ خورد و آن را مطالعـــه کرد، لبخـندی حاکـــی از رضـایت بر ــلــبـــانش نقش بنــدد.

کلیپ کارشناس یزدی و توصیه وزیر بهداشت به ابتکار و شوهرش !

۳- ایـــن نکـتـــه را هم نباید از نظر دور داشت با وجود ایـــن که کار پیشــنهادی در ویدئو، چندان روش جالـــب و تاثـیر ـــگـــذاری به نظر نمیـــ ـرســـد اما رفــتــار مطـرود و زشـــتـــی هم نیــست و اگــر یک نفــر چنـــیـــن سلــیقهــ ای را پسـنـــدیـــد، مانـــعـی برای اجـــرای آن وجود ندارد.

اســـتنـاد به روایتـــی که در ویدئو بود هم به نظـر می رسد ارتــبــاطـــی به این پیـشـنهاد ندارد و چســبـاندن ایـــن مطـــلـب به دیـن و روایـات هم درسـت نیست و ایــن صرفــا برداشـــت کارشــنـاس مذکور است.

۴- در نهایــت به نظر میـ ــرسـد توصیــه به این کار در رسانـه و به صورت عام برای همه چنــدان جالب نیـســـت و به هیچ کارشـــناســـی توصیـه نمـیـــ ـــشود.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.