روش های برطرف نمودن کمبود ویتامین E در بدن

ویتامین E برای بدن بسیار مفید می باشد افرادی که دچار کمبود ویتامین E می باشند به بیماری های مختلفی دچار می شوند این افراد با تغذیه مناسب می توانند کمبود ویتامین E را برطرف نموده و باعث پیشگیری از این بیماری ها شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر روش های برطرف نمودن کمبود ویتامین E در بدن را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چرا ویتـامیـن E مهــم است؟

به گزارش مجله خبری دانستن : ویتامـیــن E، ویتـامـــینــی محـــلول در چربـی اسـت که خواص آنـتــی اکـسیدانـی داشتـــه و کمک می‌کـــنـــد سیـــسـتــم ایمـنی‌ــتان قوی بمانــد. ایــن ویتـــامــین به طور طبـــیــعـــی در طیف گســـتــردهــ‌ــای از غذاها وجود دارد و حتــی به برخی از غذاهــا افـزوده می‌شود تا مصرف آن افزایش پیدا کنــد. به همیــن دلــیل، کمبود ویتامین E شایـــع نیســـت مگر اینکه بیماری پنـــهــانی وجود داشـــتـه باشـــد که علـت این کمبود باشــد. مقادیــر زیاد ویتــامـــیـــن E میـ‌توانـــد ریــســـک خونریـــزی را افزایــش بدهــد. اگر با هر کدام از علـــائم زیر روبرو شدیـــد به پزشک مراجـعه کنــیـد:

. مشــکـــل داشتن در راه رفـتـن یا هماهــنـگ سازی حرکــات
. درد یا ضعـف عضــلانــی
. اختـلـــال بینایـی
. ناخوشی عمومی

شـــمـا تنـهـا بعـــد از مشورت و نظر پزشک بایــد اقــدام به درمان کمـــبود ویتــامــین E‌ بکنـیـــد. مصرف مکــمـــلــ‌ــها می‌ــتوانـــد عوارضی داشتــه باشــد، بنــابـرایــن بهتـریـــن کار، تغذیـهــ‌‌ــای است که شامـل غذاهــای بیــشـــتـری که ویتـامــیـــن E دارنـد بشود.

رژیـــم غذایی

ویتامیــن E را در طیـــف متـــنوعی از غذاهــا می‌توانید پیـــدا کنـیـد، ماننـد: مغـزهـــا و دانهـــ‌ــهایی چون بادام، تخـــمــه‌ی آفـــتـــابـــگـــردان، بادام زمــینـی و کرهـ‌ــی بادام زمینـی، غلات سبوسدار، روغنــ‌ـهای گیــاهـی مخـــصوصا روغن زیــتون و روغن آفـــتابـگـــردان، تخم مرغ، غلات غنـی شده، کیوی و انبـه.

مصـرف مکمل

هر چنـــد مصــرف مکمـل، رایج‌تریــن شیوه‌ی افزودن ویتـامینـ‌ــهــا و مواد معـدنی به رژیـــم غذایـی اسـت، امــا در مورد مصرف ویتامین E به صورت مکمل آن باید احتـیاط کنـــیــد. این مکــمـــلــ‌ـهـــا، مورد تائید سازمـان غذا و داروی آمـریــکا نیست، بنـابــرایـن به سختـــی می‌ـــتوان کیفیــت عنـاصـــر آن را مشخص کرد. حتــی اگــر شمـــا مکمـــلــی را از برنــد معتبری تهیـــه کنید، باز هم این احتـــمــال وجود دارد که با سایر داروهایــی که مصرف میـــ‌ــکـــنـــیــد تداخـل ایجـــاد کند. برخی از داروهایی که ممـکـــن اســـت تحت تاثیــر مکـــمــل ویتامـین E باشــنــد شامل ضد انعقـادهـــا، ضد پلـــاکـتـ‌ـهــا، سیـمو اســتاتین، نیاسیـن، داروهای شیـــمـی درمــانی و داروهای پرتو درمـــانـی میــ‌ـــشود.

مکـمـــل‌ــهای ویتـامیـن E چون مورد تائید نیـســتنــد، ممـــکـن اســت معــلوم نشود چه نوع ویتــامـــیــن E مصــرف میــ‌ـکـــنید. مثــلــا برخی از مکــمـلـ‌ها تنـــهـا حاوی یک نوه ویتـامیــن E هســـتنـــد. بدن شما به سایـر انواع ویتــامـــیـــن E موجود در منـــابـع گوناگون غذایی نیـــاز دارد. همـیشه بهتـرین راه دریـافـــت مواد مغـذی، غذاهـــای طبـیــعـــی هســـتـــنـد، نه مکـــمـــلــ‌ـها.

مکمـــلــ‌های کنـــستـانتـره – نه مولتی ویتـامیـن‌هـــا- ممــکـــن اســت حاوی انواع بیــشتـــری از ویتامـــیـن E باشند که مورد نیـــاز شما نیسـت. در دچـــار عوارض جانـــبی شده و مشـکلات دیگـــری بوجود میـــ‌آیـد.

چه مقـدار ویتـــامـین E نیــاز داریــد؟

بزرگـســـالــان و بچــهــ‌ـــهـای 14 سال به بالــا به 15 میـلـــی گرم ویتـامـیــن E‌ در روز نیـــاز دارنـــد. بچهـ‌هــای زیـر ایـــن سن هم به مقـــدار کمـــتـــری نیاز دارند.

. 1 تا 3 سال: 6 میلی گرم در روز

. 4 تا 8 سال: 7 میـــلی گرم در روز

. 9 تا 13 سال: 11 میـلی گرم در روز

زنــان شیــر ده بایـــد روزانـــه 19 میل گرم ویتـامـین E در روز مصرف کنـنـــد. ترکـــیب چنــد غذا در روز به شمـــا کمــک خواهـد کرد مقدار مورد نیـاز ویتامــین E تان را تامیـــن کنید. مثـــلا:

. 30 گرم تخم آفتــابگـردان حاوی 7.4 میلی گرم ویتـــامین E اســـت.

. 2 قاشـق غذاخوری کرهـــ‌ی بادام زمینی حاوی 2.9 میلـــی گرم ویتامـــین E‌ است.

. نصــف فنجــان اسفـــنـــاج حاوی 1.9 میــل گرم ویتـامـــیــن E است.

علـتـ‌ــها و ریـــســک فاکتورها

کمبود ویتامــین E می‌توانــد نتــیـجـه‌ـــی یک بیـمــاری پنــهان باشـــد. بســـیـــاری از بیـماری‌ــهـا، مانـــع توانایـی بدن برای جذب کافی چربــیـ‌ـهـــا می‌شوند که شامــل مواد مغـــذی محــلول در چربــی مانـند ویتـامــین E میــ‌شود، شامـل: ورم مزمـن لوزالمـــعــده، کلستـاز، فیـــبروز کیســـتــیـک، سیـروز صفــراوی، بیمـاری کرون و سندرم رودهــ‌ــی کوچک.

در برخی موارد، کمبود ویتامیـــن E از یک بیـمــاری ژنــتیـکـی نادر ناشـی می‌ـــشود که آتـاکــســی نام دارد. این بیـــمــاری، اســـاس نورولوژیـــکـی داشته و کنــتـــرل عضلات و همـاهنگ سازی بیــن آنـهـا را تحـت تاثـــیــر قرار میـــ‌دهـــد. ایــن بیماری معــمولا در کودکـان بیــن 5 تا 15 سال روی میــ‌ــدهـــد.

چه زمـــانی بایــد به پزشک مراجـعه کنیـم؟

اگـر متوجه علائم مربوط به کمــبود ویتـــامـــین E شدیـد و دچار بیـمـاری بودیــد که توانایـــی بدن برای جذب چربی‌ـها را دچـار اختـــلــال می‌ــکنــد باید به پزشک مراجــعه کنـیــد. پزشک، بهتریـن نوع درمـــان را برایـــ‌ـتـــان در نظـــر خواهـد گرفـــت. هر چند تغــییــرات غذایــی، بهتـریـــن درمان هستـــنــد اما ممکـــن است پزشـــکـ‌ـــتــان تصمــیـــم بگـــیرد مکملـــی با دوز بالـا یا مکـمـل ویتـامیـن E محلول در آب برایـــ‌ــتــان تجویز کند. شمــا بایـــد ایــن مکـمـلـ‌ـهــا را فقط تحت نظر پزشک مصرف کنـــیـد.

روش های برطرف نمودن کمبود ویتامین E در بدن

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.