ویتامین هایی که باعث آرامش و کم شدن اضطراب می شود

اضطراب افراد را می توان با خوراکی که دارای ویتامین های گوناگونی هستند کم نموده و از عصباتی شدن این افراد جلوگیری نمایید بسیاری از افراد از کمبود ویتامین حالت عصبی دارند عصبانیتشان کم شده و با وارد شدن این ویتامین ها به بدنشان خوش اخلاق تر می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ویتامین هایی که باعث آرامش و کم شدن اضطراب می شود را در مجله خبری دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : تمـــامی کربوهیـــدرات‌ــهــا (اعـم از ساده و پیچـــیـــده)، مغز را تحریک می‌کـننـد تا سروتونیـن بیـشتری تولید کند. برای تنظــیـــم میزان سروتونیـن بهــتر است کربوهیدرات‌های پیچیـده مصـــرف شود که آرامـــ‌ـتر هضم می‌شوند. بهــتریــن منابـع این مواد، غلات و نانـ‌ــهـای سبوس‌ـــدار اسـت. مصرف قنــدهـــا همچنـــین باعث تولید ترکـیــبـــات شیـــمـیــایــی به نام اپــیوئیدهــا در بدن میـــ‌ــشود.

اپیوئیدها ترکـــیبات آرامــ‌بخـشـــی هســـتنــد که نه تنها خاصـیـــت ضد درد دارنـد، بلکه بر روحیـه هم اثر مطــلوب می‌گذارنـــد.همـــچنین تحــقیـقات نشــان میـ‌ــدهــد مصــرف حتی مقدار کمــی قند، قدرت یادگـــیری و حافـظـــه انسـان را بهـبود می‌بخـــشــد و مصرف یک تا 2 قطعه کوچک شکــلــات در روز میــ‌ـــتوانــد تأــثــیر خوبی بر روحیـه فرد داشـــته باشد.

ویتامین هایی که باعث آرامش و کم شدن اضطراب می شود

 

ویتـــامـیـــن B12

کمـــبود این ویتـامــیــن سبب رفـتارهــای روانی، جنون، کاهـــش حافــظه و هذیانـ‌گویی میـ‌شود. منابع غذایـــی آن عبـارتــنـد از جگــر، قلوه، شیـــر، پنیــر، تخم مرغ و ماهــی، گوشت قرمـز و مرغ.

ویتــامــیـن B1

علــائم کمـبود این ویتامــین عبارتـــند از افــسـردگــی، بداخلـــاقی، کاهش تمرکـز و حافـــظــه و احــساس خستـگی. ایــن ویتامـیــن در غلـات صبـحـــانـه نخود فرنگی، تخمـه آفتــابگـردان، ارزن، جوانـــه گندم، کنـــجـد، سویا و آجــیـــل (به خصوص بادام هنـــدی، بادام و گردو) موجود اســـت.

پیـشــ‌ـــساز ناقلان عصبـــی

زیر واحدهـــای اســیــدآمیــنـه پروتئینــ‌هـــا منــبـــع سرشـاری از پیـشــ‌ســـازهــای ناقلــان عصـبــی اســـت. میــ‌توان به اســیــد آمـــینه تریــپــتوفان، گلوتامـات و تیروزین اشاره نمود که به ترتیــب پیشــ‌ـــساز سروتونیــن، دوپامین و GABA هستــنــد و به وفور در پروتئینـــ‌ــهـای حیوانــی و گیاهـــی پراکنـــدهـــ‌ـــاند.

مواد معدنـی، تقویت‌کــنـنده اعصــاب

یکی از مواد معـــدنــی که در سلـامـــت جسمی و روحی تاثـــیر زیادی دارد، آهـــن اســت. آهن اکــسیـژن را از ریه به بافـــتــ‌ـــهـــا و اندامـ‌های بدن میـــ‌ــرسـانـــد و کم‌ــخونی ناشی از فقـر آهـن، اکسیژن رسانی به بافتـ‌ها، از جمـله مغــز و اعـصــاب را مخـــتل می‌ــکــنــد. بهـ‌ـــعــلـاوه، آهـن در ساخت و عملــکرد میـانجــی‌ـهــای عصـــبی نیز دخــالـت دارد. غذاهـــای غنــی از آهــن مانـــند جگـــر، گوشت، مرغ، ماهـی و حبوبات هســتند و بهتـــر اســت همـــراه منــابـع ویتامـــین C مصرف شوند تا آهن آنــها بهــتـر جذب شود.

ویتامیـن‌ـــهای روحیـه بخــش

ویتامین‌ــهــای E و C: آســـیــبـــ‌ـــهــایـی که اکســیـدانــ‌ها به سلول‌ـــهـای مغز وارد میــ‌ـــکـنـند میـــ‌ــتواند منـــجـر به ناهـــنجـاریــ‌ـهـــای عصــبـی و افسردگــی شود. به همیـــن دلـیــل اسـتـــفاده از ویتامــینـ‌های E و C که آنـــتیـ‌ـــاکـــســیدانـ‌هایـــی قوی هســـتـــند در حفـظ سلامــت سیستـم عصـــبـــی بسیــار مفید خواهــد بود. انواع میوه‌ـهــا و سبزی‌ـهـا منـــابـــع غنی ویتامـیــن C هستند (به ویژه فلفــل، مرکـــبــات، گوجه فرنگـــی و کلـــم بروکلی). ویتــامــیــن E نیـــز در روغنــ‌هـــای گیاهـی به وفور یافــت میــ‌ـشود.امــا مهـــمـــ‌ـــتــرین ویتامیــنـ‌هـایـی که کمبود آنـهــا باعث ناکــارآمدی مغـــز انســـان می‌ـشود، عبـــارتــند از: ویتامـیـن گروه B (به ویژه ویتــامیـنــ‌های B1,B6,B9,B12.

ویتـامـــیـن B6

کمبود ایـن ویتامیـــن موجب جنون و افسـردگـی میــ‌ـــشود و منـابــع غذایی آن عبارتنــد از جوانه گندم، آرد جو، آجیـــل (مخصوصا گردو)، حبوبات، (سویا، عدس و لوبیا)، جو، موز، بادام زمـینــی، کره بادام زمـــیــنــی، آووکادو، گندم و کشــمش.

اسیــدفولیک

علـــائم کمبود اسیدفولیـــک خســـتگـــی مزمـــن، پریشــانــی، بی‌ـخوابـــی فراموشی و گیــجی هســـتـنـــد. منـابع غذایـی آن عبـارتـــند از مخمر، لوبیــا، کلـــم بروکلـــی، کاســـنـی، حبوباتـــ (به خصوص نخود)، سویا، سبــزیــ‌هـا (مخــصوصا اسفناج، کلم و بامیـه)، بادام، چغـنـدر، هویج،ـــ‌ گردو،‌ برنــج قهوه‌ـای و ذرت.

بیوفلاونوییـدهـــا، هدیـــه گیــاهان

این ترکــیــبات طبـیعـی که به وفور در میوه‌ها و سبـزی‌ـــهـــا، چای سیاه و سبـــز، شکـــلـــات و… یافـت می‌ــشوند، به واســـطه خاصـــیـــت آنــتــیــ‌ـــاکســـیدانـــی خود از سیـســتـم عصبـی در برابـر آســیـبـــ‌هـا محـــافــظت می‌کنـند. همچــنـیــن، از بسیــاری بیـمـاریــ‌ـهـــای عصبـی جلوگیـــری کرده و در بهـبود روحیـه و خلـــق و خو موثر هســـتـــنــد.

چربـــیـ‌های ضدافـسردگـی

چربـیـ‌ـهـــا، بهـــ‌ویژه چربـیـ‌ـهــای غیـــراشـبــاع مانند اســـیـــدهای چرب امگـا -3 و امـــگـا -6 در ساختـــمـــان سلول‌ــهــای عصــبــی به کار می‌ـــروند به همـــیـن دلـیل مصـرف مقادیر منــاســبـی از روغنـ‌ـــهای گیــاهی مایـع مانند روغن ذرت، سویا، کانولا، روغن زیتون و همـــچـنـــین روغن ماهـــی برای سلـــامت و عمــلـکـرد سیـستم عصــبــی ضروری است. مطــالعات جدیـد نشـــان میــ‌ـدهد که مصـرف روغن ماهـــی و یا مکمل اسیـدهـای چرب امگــا – 3 در پیــشـــگیــری و درمـان افـســـردگــی و پریــشانــی تاثیر شگفــتـــ‌انگـیزی دارد.

ویتامین هایی که باعث آرامش و کم شدن اضطراب می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.