کنترل فشار خون | درمان و پیشگیری فشار خون

کنترل فشار خون می تواند راهی برای پیشگیری نمودن از افزایش فشار خون شما باشد شما می توانید با سیگار نکشیدن فشار خونتان را کنترل نمایید غذای بی نمک می تواند فشار خون شما را پایین بیاورد خیلی از افراد دوست دارند به غذایشان نمک زیادی بریزند که باعث می شود فشار خونشان بالا برود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کنترل فشار خون | درمان و پیشگیری فشار خون را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: شایـد حتی شنیـدن نام روز جهـــانــی فشار خون هم اســـتـــرس زا و نگــران کننده به نظـــر برسد و اســـترس ناشـــی از آن کمی فشار خون شما را بالـا ببرد، امـــا درحـقـــیــقت ایــن روز یک رویداد آموزشــی برای بالا بردن آگاهی و جلب نظـر افـکـــار عمومی در رابـــطـه با خطـــرات جدی فشارخون بالا و حتـــى فشار خون پاییــن روی سلــامت کلـی بدن است.

هدف اصــلی از تعــیــیـــن این روز خاص، اطــلـــاع رســانـــی و آموزش شهروندان هر کشور برای جلوگیــری از تاثیرات جبـــران ناپـذیر ایـن قاتل خاموش است که متــاسفانه در جوامــع مدرن امروزی همـــه گیــر شده، امـا فشـــار خون چیـسـت و فشــار خون بالــا چه اثـــر مخربـــی برای سلامـت دارد و چطور می توان آن را کنـــتـــرل کرد؟ ایـنـــهــا پرسش هایی هســتـند که به منـــاسـبــت روز جهانی فشار خون در ایــن مطــلب به آنـــهـا پاسخ داده خواهــد شد.

کلــیات فشار خون

فشـار سیـــســـتولیک طبـیـعی و عادی زیــر 120 است. به طور کلـی، میـزان فشــار خون ایده آل برای یک فرد سالــم مطابـق با 129-120 است و اگر این میزان 139-130 بود؛ یعـنــی شما در مرحــله 1 یا اوليه ابــتــلـا به بیـماری فشـار خون قرار داریـد. فشار 140 یا بالاتر هم مرحلـــه 2 نامـگـذاری شده و فشـار 180 یا بیــشتـر هم مرحـلـــه بســـیـــار خطــرنــاکـی اسـت که می توانـد برای فرد آســیــب جدی و جانی دربرداشتــه باشد،

اما راه های درمان فشــار خون چیـســت؟ و چگونه می توانـــیـم با ایـجــاد تغیـیــراتی خود را از خطرات جدی ناشـی از آن ایمن کنیم؟ درحــقیـقـت درمــان فشار خون می تواند رویکرد چندجـــانــبـــه ای باشـد، به ایـــن معـنــا که بیــمار موظف به ایـجـاد تغـیـــیـرات اساسـی در رژیــم غذایی، مصرف دارو و انــجام ورزش و افـــزایش فعالـــیـت های بدنــی تا پایان عمــر خود باشـــد.

توصیـــه های هشت گانه

1. سعـــی کنــیـــد وزن کم کنـــید و از انـــدازه دوز کمر و شکــم خود غافل نبـاشـیــد؛ اغلـــب، فشـارخون با افزایـش وزن رابــطـــه تنــگــاتـــنگـــی دارند. هر چه وزنـــتان بالا برود، فشـــار خونتـــان هم بالاتر خواهد رفـت. زمــانـی که شمـــا دچـــار اضـافـه وزن می شوید، تنفــســتـان هم دچـار مشـکـــل می شود و همـیـن موضوع یکی از عوامـل بسیـار مهم در بالــا رفــتن فشــار خونتان خواهــد شد. پس تا می توانـیـد وزن کم کنـــیــد تا چربــی های اطـــراف شکمتان را کاهش دهیـــد. مطمئن باشـــیــد حتــی چنـد گرم هم تاثـــیــرگــذار خواهد بود.

2. به طور منـــظــم و مستـمــر ورزش کنـید و فعالیـت بدنی داشــتـه باشیـــد؛ داشــتن فعــالــیت بدنی منظـم مثـل 150 دقـــیقه ورزش در هفـتـــه یا 30 دقـــیــقه در روز می تواند به میزان قابل توجهی فشــار خونتـــان را کاهش دهد. توصیـــه به داشتن فعــالـــیت بدنـــی مستمــر از ایـــن جهـت ضروری و مهـم محـسوب می شود که در صورت قطع آن و عدم تحـــرک فشـــارخون شمــا مجدد افـزایش خواهـد یافـــت. حتـــی اگــر در حال حاضر هم فشـار خون شمـا طبیعی و ایـــده آل اســـت ورزش می تواند مانــع ابـتـــلای شما به بیـــمـاری فشار خون در آینـــده شود.

3. از یک رژیـــم غذایـــی سالم پیـروی کنـــید؛ استفـاده از رژیم غذایی که ممـلو از غلـــات کامــل سبوس دار، میوه ها و سبــزیجــات تازه، فراورده های لبـنـی کم چرب و بدون چربی های اشـــبـــاع شده و کلستـــرول باشـــد می تواند به طرز چشمـــگــیـری فشـــار خونتـان را کاهــش دهـــد. مطمئنا تغــيير در رژیم غذایـــی کار چنــدان ساده ای نخواهــد بود امـا با چند ترفند ساده می توانیــد خود را سریـع تر با آن وفق دهیــد، برای مثــال:

* برای خودتان یک دفـــترچـــه داشته باشـید و عادت های درســـت و سالم خوردن خود را در آن ثبت کنیـد.
* مصـــرف پتاسـیم را در رژیم غذایی تان افزایش دهـــیـد. پتـاسیم می توانـد تاثـیرات سدیم روی فشار خون را کاهـش دهــد. بهتــریــن منابع طبـــیعـی برای تامین پتـاســـیــم، میوه ها و سبـزیجــات تازه هستـــند.
* هوشمنـــدانـــه خریـــد کنـــیـد و زمـانی که مشـــغول خرید خوراکـی های مورد علاقه تان هستـیـــد به برچسـب پشـت بســـته بنـــدی ها دقت کنـــید و از خریــد و خوردن موادی که باعث بالــا رفتــن فشار خونتان می شوند، بپـرهیزیـد.

4. مصرف سدیم موجود در رژیم غذایـــی تان را کاهـش دهیـــد؛ حتی کاهــش اندکی سدیــم از رژیـــم غذایـی می توانـد به سلـامت قلبـــتـان کمک کند و میزان فشـــار خون را کاهـــش دهـد. برای کاهش سدیـم، به جدول تغـذیـه ای پشت بستـــه بنــدی خوراکـــی ها توجه و سعی کنــیـــد تا می توانــیـد از مصرف خوراکــی های فراوری شده بپــرهیـزیــد و تا می توانـیــد نمک نخوریدا

5. سیـگـار نکشــید؛ کشـــیدن هر نخ سیگـار رابـــطــه مستقـیــمی با افـــزایش فشـــار خون دارد. در حقیــقــت هر دفیـنـه ای که سیگار می کشیـد به همان میزان فشـــارخونتان بالـــا خواهــد رفــت. پس برای حفظ جان خودتـان هم که شده سیـگار کشــیــدن را ترک کنیـــد تا فشـارخونتــان به میــزان عادی و طبـیعـی بازگردد. ترک سیگــار احتمـــال ابـتــلا به بیـــماری های قلـبی را کاهـــش می دهـد و به طرز چشمــگــیـــری سلامت کلــی بدنـــتان را بهــبود می بخـشـد.

6. مصـرف کافئین را محـدود کنـیـد؛ با ایـنکه هنوز هم نقـش کافئین در بالا رفــتـن فشــار خون بحــث برانــگــیز اســـت، به طور میــانـگیــن مصـــرف کافئین می توانـــد در افـــرادی که به ندرت کافئین مصرف می کنــند منـــجـر به افزایش فشـــار خون شود. جالب است بدانیـد مصرف کافئین در افرادی که به طور منـــظـم و دائمی از آن اســـتـــفاده می کنند، بی تاثـــیـــر اســت و هیـچ گونه تاثـــیــری در بالا رفـــتـن میزان فشـار خونشـــان نخواهد داشـــت. با ایــن حال مصرف طولانی مدت کافئین می توانـد تاثـیر گذار باشـــد و منـجـر به ایـجاد کمی افزایش فشــار خون در فرد مصرف کنـــنده شود.

7. استـــرس خود را کاهش دهیـــد؛ بدون شک اســـتـرس مزمـــن در افـزایـش میــزان فشار خون شمـــا تاثیرگذار اسـت. اگـــرچــه برای اثبات کامـــل این موضوع به انـجام تحــقیقات بیشـتری در ایـــن زمیـنه نیـاز است، مطـمئنا یکـی از اصـلـی تریــن دلــایــل افــزایــش فشـــار خون استرس مزمـن است. علـاوه بر ایـــن استـــرس گاه به گاه هم می توانــد موثر باشـد. برای مثـــال زمــانی که شمـا دچـار اســـتــرس و پرخوری عصبـی می شوید بیـــشـــتر از حد معـــقول می خورید و از غذاهـای ناســالم اسـتــفــاده می کنــید، سعـی کنیـد خود را کنـــتـــرل و دلــیل ایجــاد اســـترستـان را ریـــشه یابی و برطــرف کنید.

برای مثـال خواستــه هایـتــان را تغــییـــر دهـــیــد، روی مسالـــه اصلـــی تمـرکز و برای حل آن برنامـــه ریزی کنــید، از عوامـل محرک استـرس بپــرهیــزید و سعـی کنیــد با انـــجـام کارهـا و فعالـــیـت هایی که باعـــث تمـــدد ذهـن و اعصــابـــتـــان می شوند خودتان را ریلـــکس و آرام کنـیـــد.

8. فشـار خونتـان را در منزل کنــترل کرده و به طور منـــظــم به پزشک مراجـعه کنـــیـــد؛ اندازه گیری و کنــتــرل فشار خون در منـــزل می تواند یکـــی از تاثیـرگذارتــریــن عوامـــل کاهـــش فشار خون باشــد. در حقیقـت ایـن موضوع به شمــار ہرشک تان کمـــک می کنـد نظارت بهتر و بیشــتـــری روی سلامـــت تان داشـتــه باشـــیـــد. علاوه بر این، مراجعه به موقع به پزشک یکی از نکـات کلیــدی در کنتـرل و کاهـــش فشـارخون خواهـــد بود.

اگــر فشـــار تان پایـیــن است…

بد نیــست چند توصیـــه مفید و کارآمد برای افرادی داشـــتـــه باشیم که دچار فشار خون پایین هسـتـند. به خاطـــر داشـته باشیـــد با ایــنــکه اغلــب داشتـن فشـــار خون پایـــین نشـــانه بروز بیــمـــاری خاص و نگران کنــنــده ای نیـست، چنانچـه علائم غیر طبیــعــی در خود می بیـنیـــد، توصیـــه می کنـیــم حتـــمـا با مراجـــعـــه به پزشـــک علت آن را ریـشه یابی و درمـــان کنـــیـــد..

* از رژیم غذایـی ای پیروی کنید که دارای میـزان بیـــشتری نمک باشد.
* تا می توانـید مایـــعات مصرف کنید، مخصوصا در فصل گرمـــا و زمانــی که مبـــتـلـا به بیـمـاری های فصلی مانـــنـــد آنفلوانزا یا سرماخوردگــی شده اید.
* برای بهبود و تقویت میزان فشـار خون تان فعـــالیـت بدنی منــظمی داشـته باشیـــد و ورزش کردن را فراموش نکــنـــیـد.
* هنــگـام نشـستن یا زمــانی که از خواب بیـــدار می شوید کمی دقت کنید و محــتاط باشید. برای بهبود گردش خونتـــان چند دقـیـقه قبـل از بلـــنـد شدن پاها و مچ پاهــا را تکـــان دهــیـــد و به آرامـــی از سر جای خود بلنــد شوید. توصيه می کنـیــم قبــل از بلند شدن از روی تخت چنـد دقـیقـــه روی لبـه آن بنشـــینیــد.
* از بلـند کردن اجسـام سنگین بپـرهـیـزیـــد.
* برای مدت طولانــی در یک محــل ثابـــت قرار نگــیـریـــد.
* از دوش آب داغ آن هم برای مدتی طولانــی پرهیز کنـید.
* به منــظور جلوگیـری از کاهش فشار خون و سرگــیجـــه ناشی از غذا خوردن سعـی کنید در وعده های غذایـــی، حجــم کمتری غذا بخوریـد و به جای آن تعداد دفعـــات غذا خوردن تان را بیشتر کنیــد به علاوه توصیـه می کنـیم مصــرف کربوهیـدرات ها را کاهش دهـــیـــد و بعـــد از غذا خوردن هم کمی استـراحـــت کنـیــد.

کنترل فشار خون | درمان و پیشگیری فشار خون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.