کودک آزاری گروهی در دبیرستان پسرانه محدوده غرب تهران

مدیر یک دبیرستان پسرانه اقدام به کودک آزاری گروهی در دبیرستان غیر انتفاعی نمود او هیشه فیلم های مستهجن برای دانش آموزان پسر در دبیرستان پخش می نمود و آنها به کارهای غیر اخلاقی وادار می نمود که دچار بیماری روانی شده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر کودک آزاری گروهی در دبیرستان پسرانه محدوده غرب تهران  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آزار و اذیـت گروهی دانش آموزان یک دبــیرســتان پســرانـــه در غرب تهران ماجــرایـــی تکـان دهنـده که وارد فصـل تازه ای شد.
شایـــد پرونده ای با ایــن ابـــعـــاد سابقه نداشـــتـــه اســـت، پرونده ای که در آن شواهـــد حاکی از اذیـــت و آزار گروهی دانـش آموزان پسـر یک دبــیرســـتــان در غرب تهران اسـت.

آنطور که خبرآنلایـن اطلــاع حاصل کرده، یکی از مسئولان دبـــیـــرستــان پســرانه مقـــطـــع متوسطه اول واقـع در یک مجـــتـــمــع آموزشــی غیـــرانـتـفـاعی در منطـــقه 2 تهــران، با اذیـت و آزار جنسی گروهی از دانش آموزان، باعـث اعتــراض شدید و شکــایـــت پدر و مادر این بچه ها شده است.
یکـی از اولیای دانش آموزان در گفتگو با ما اظـهـار کرد:پســـر من از چند ماه پیــش پرخـاشـــگـــر و به شدت عصـــبـــی شده بود و حتی ما تصور می کردیــم او دچـــار بیـمـــاری شده اســـت. او را پیش پزشـک بردیــم و روند درمــان برای پرخاشـگـــری او ادامـه یافت تا اینـکـــه پسرم گفـــت در مدرسه چه بلـایـــی به سرش آمـــده اســت.

ایـــنطور که پدر دانـــش آموز یاد شده اعـــلــام می کند یکـــی از مسئولان مدرســه با پخش تصـــاویر مســـتـجـهن از طریـق گوشی تلـفــن همراه، بچه ها را وادار به اعــمـــال غیراخـــلاقــی می کرده اســـت.
تصـاویری که پدر و مادر دانـــش آموزان از ایـــن مسئول مدرسـه ارائه کرده انـــد نشـــان می دهــد فرد یاد شده دسـتبـنــد به دست و در حضور پلـــیس اقرار می کند او با پخـش تصــاویر فیلـــمـهـای مسـتهــجــن، بچـه ها را تحـــریـــک به اعمال غیـراخــلاقــی کرده اسـت.
اولیای دانش آموزان می گوید هم اکــنون بچه ها تحـت درمان روانشـنـاســی هسـتنــد و با وجودی که فصل امــتـحـانات آنــهاست، از لحـاظ روحی و روانی به شدت آســیـب دیده انــد. در بخشــهـای تکمیــلـی گزارش، جزیـیــات بیــشــتـر از ایـن فاجعـــه به همـراه واکنش مسئولان آموزش و پرورش منتـــشـــر خواهـد شد.

کودک آزاری گروهی در دبیرستان پسرانه محدوده غرب تهران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.