کورتاژ و سقط جنین چیست و چطور انجام می شود ؟

کورتاژ و سقط جنین چیست

کورتاژ و سقط جنین چیست و چطور انجام می شود ؟

سوال: پس از انـــجـــام عمـل کورتاژ و ریـکاوری بعـد از آن چه باید کرد و باید چه انـتـــظاری داشت؟
پاســخ: پس از انجام عمـــل کورتـاژ، شمـــا به یک همــراه نیـــاز خواهــید داشـت تا شمـا را تا منزل خود همراهـــی نمایـــد. اگـر شمـا برای انـــجام ایـــن عمل بیهوشی عمومی دریافت کردهـــ‌اید، ممکن است تا مدتی احساس سرگیجــه و حالت تهوع و استفراغ به شمـــا دســـت بدهد. معـــمولا پس از گذشـــت دو روز شمـا می‌توانیـد تمــام فعـالـیتــ‌ـــهـای روزانه‌ی خود را از سر بگـــیریـد.

در همین حال از دکتر خود در مورد محــدودیــتـ‌ـــها و فعـالیت‌ـهــایـــی که نبـــاید انـجـــام دهیــد سوال کنـید. ممکن اسـت برای چند روزی احـسـاس گرفتـــگی خفیف در شکم خود داشته باشــیـد و خونریـــزی شفافــی را نیز تجربـــه کنـید که ایـن موضوع طبـــیـعی میـ‌بـاشـــد. ممـــکن اسـت شما نیـــاز داشــتـــه باشید که در چنـد روز ابتدایـی پس از انجام عمـل و برای کنترل خونریـزی از نوار بهـــداشــتــی اســتفــاده کنــید و از قرصـــ‌های تسـکیـن دهنده برای کاهــش درد اســتفاده نمـــائید. در نظـــر داشـــته باشــید که پس از ایـــن عمل بایـد انـــتــظار جابـــجــا شدن زمان پریود خود را داشتـــه باشـــید. ممـکـن اســـت اینـــ‌ـــبار پریود شما کمــی زودتــر یا کمــی دیــرتر اتـفاق بیفتــد. برای جلوگیری از ابتــلـا به عفونت باکـــتریــایـی واژن، رابـــطـــه جنســـی خود را تازمـانی که دکـتر شمـــا را از انـجـام آن منــع می‌کـــنـــد به تعویق بیــنـدازید و در این مدت از تامـــپون استـــفـاده نمـــائید. به طور مرتـــب با پزشـک خود ملــاقات داشـــته باشیـــد و هرگونه درمان دیـــگـری که نیاز میــ‌ــباشـــد را با وی برنامه‌ـــریزی نمائید. اگر هرگونه بافتی طی انــجام عمل کورتاژ برای انـجــام آزمایش و بیوپســی به آزمایشـگـــاه فرسـتاده شد، نتــایج قابل انـــتــظار آن را از پزشـک خود جویا شوید. نتـایـــج حاصـــل از انجام ایـــن آزمـایــشـــات معـــمولا پس از چند روز حاضـر خواهنـــد شد.

سوال: عوارض رایج پس از انجـــام عمــل کورتـــاژ چیـست؟
پاسـخ: پس از انجـــام عمل کورتاژ، به طور طبیـعـی عوارض و خطراتــی برای بیــمـار وجود خواهــد داشـت. عوارض رایـج شامل دردهـای کرامـــپــی، لکه بیـنی یا مشــاهده خونریزی شفاف رنگ میــ‌بـاشد. امـا عوارض نادر این جراحـی میــ‌ـتوانــد آســیب به دهـانه رحــم، سوراخ شدن خود رحـــم یا روده‌ باشـد. اگــر شمـا پس از انـــجام ایــن عمل هر یک از موارد زیــر را مشاهـــده کردید حتــمــا با پزشـــک خود تمــاس بگـیرید:

* خونریزی سنگین یا طولانــی مدت یا مشــاهـــده خون لخــتــه شده
* تب
* درد
* احـساس حساســـیــت در شکم
* مشاهــده‌ی ترشــحـــات بد بو از واژن

در موراد بســـیار نادری زخـــمـ‌های ایجـاد شده در رحـــم میـ‌توانـــد باعـــث ایــجـــاد سنـدرم آشرمن شود. این سندرم می‌ــتواند باعــث نابـــاروری و تغــیــیراتــی در جریـان قاعـــدگـــی شود. جراحـان میـ‌توانـد این عارضه را درمان نمایـند. بنــابـراین برای پیـــشــگیـری از ابتلا به ایـن سنـــدرم و عوارض آن حتـمــا هر گونه تغـیــیــر در جریـان قاعـدگی پس از انـــجــام عمل کورتــاژ را با پزشک خود در میـــان بگـذاریـــد.

پس از انـجام عمـــل کورتاژ، شمـا به یک همـراه نیـــاز خواهـــیــد داشـت تا شما را تا منـزل خود همــراهی نمــایــد

سوال: عمـــل کورتــاژ چیـــسـت؟
پاسخ: عمــل کورتـاژ و اتســاع (D&C) عمــل جراحـی مخـتـصری است که طی آن دهــانـه رهــم به وسیـله ابــزار خاصی متـسع شده و ابــزار خاصـــی برای تراشــیدن پوشش رحـــم به داخــل آن وارد میــ‌ـشود. ممـــکــن اســـت شمـا به دلـایل زیــر نیـاز به انــجـــام ایـن عمــل داشـــتـه باشید:

خارج کردن بافتـ‌ـــهــای باقـی مانــده یا قسمــتــ‌ـــهای باقـــی مانــده از جفـت در رحم که در طی یا بعـــد از سقــط جنیـن در رحــم باقی مانده باشــد.

برای تشخــیص یا درمان خونریـزی غیـــرطـبـــیـــعــی رحــم. انـجــام ایـن عمـــل می‌توانـــد به تشخـــیــص و درمــان بافــت‌ـهـایی نظیـر فیــبـروئید، پولیـــپ، آندومتـریوز، عمل تعـــادل هورمونی یا سرطـــان رحم کمک نمایــد. معمولا پس از انجام ایـن عمــل نمونهـــ‌ـــای از بافـت خارج شده از رحـــم برای تشخـیص سلول‌ــهـای غیر طبــیعـــی با میکروسکوپ تحت بررسـی قرار میـ‌ـگـیرد.

سوال: قبـــل از انجام عمل کورتاژ چه اطــلــاعـــاتی باید داشــت؟
پاسخ: انـجــام عمــل کورتــاژ، می‌تواند در مطب پزشـک، کلـینیک سلامت یا یک بیمــارستان انجام شود. ایــن عمـــل معمولا 10 الــی 15 دقــیقـــه زمان میـ‌ـــبـرد ولی شمــا پس از انـجــام آن باید حداقل پنج ساعــت تحـت نظـر پزشک در محل انـجام عمــل قرار بگـــیـرید. قبــل از انـــجام این عمــل شرح حال کامـــلی از شما گرفــتـــه می‌ـشود و معــمولا از شمـــا خواسـتـــه میـــ‌شود که فرم رضـــایتی را پر نمائید. هر سوالـی که در این خصوص داریـد با پزشـــک خود مطرح نمـائید. هر یک از موارد زیـــر را با حتـــمـا به پزشــک خود اطلـاع دهــیـــد:

اگـــر حدس می‌زنــیــد که باردار هستیـــد و بایـــد تحت عمـل کورتاژ تشخیـــی قرار بگــیـــریـــد

اگر به هر داروی خاصی آلرژی یا حســـاسـیــت داریـد

اگر سابـــقـــه ابـتلا به اخـــتــلالـــات خونریـــزی دارید یا در حال حاضــر از داروهای کاهش دهــنــده خون استـفــاده می‌کــنیـد.

قبــل از انــجــام این عمل شما بایـــد لبـاسـ‌ـــهای خود را کامـل در آوریـــد و مثــانه خود را تخـلـیـه نمـــائید.

سوال: در حین انـــجام عمـــل کورتاژ چه اتــفـاقــی میــ‌افتد؟
پاســـخ: در طی انـــجـام عمــل کورتـــاژ، شما بر روی کمر خود دراز خواهـــید کشید و پاهــای خود را بر روی رکــاب مخـــصوص (همانـند زمــانی که معاینهـ‌ لگنـــی میـ‌ــشوید) قرار می‌ـدهید. سپس پزشـک شمـــا یک اسپـکولوم مخـصوص را وارد واژن شما میـ‌ـــکـند و دهـانه رحـــم را با یک گیـــره در وضعـــیت خاصـــی نگـــه میـ‌ــدارد. اگــرچـه هیـچ گونه برش و بخـیه‌ـای طی این عمــل بر روی دهـــانهـ‌ی رحــم شمـا انجام نمــیـــ‌گیـــرد ولی پزشک شمـــا آن را با محـــلول خاص ضد عفونی می‌کند.

عمل کورتـاژ از دو قســـمـــت مهــم تشکـیـل میـــ‌ـشود:
1.”اتسـاع” که طی آن دهانـــه رحـــم باز و گشـــاد میـ‌ــشود و امکــان وارد شدن یک ابـزار خارجی به داخـــل رحم فراهـم میـــ‌ـشود. پزشـک شمـا ممـــکن اسـت از یک میلـــهـ‌ـــی بلنــد و باریک اســتـــفــاده کنــد که بوسیـلـــه آن دهـانـه رحــم شما آهــسته آهــســـتـه بازتــر و گشـادتر میـــ‌ـــشود. ممـــکن اســت به جای استـفاده از میلـه مذکور از داروی خاصـــی برای ایـن منـظور اســـتـــفـــاده نمـاید. برای آشـــنایــی بیشتــر میــ‌توانیـد فیــلــم کورتاژ را مشـاهـــده نمــائید.

2.”کورتـــاژ” که طی آن بافت داخـل رحـم بوسیـــلهـــ‌ی ابزار خاصـــی که قاشقی شکـل و دراز میـــ‌ــبـــاشد و کورت (curette) نام دارد، تراشـــیــده میـــ‌ـشود. پزشک شمـــا ممـــکــن اســت از ابــزار خاصـــی که کانولا (cannula) نام دارد برای برداشـــتــن و مکش هرگونه بافـــت باقــی مانــده داخــل رحم اســـتفــاده نمـایـــد. در بســـیــاری از موارد قسمـتــی از بافت خارج شده جهـت آزمـــایــش به آزمایـشگـــاه فرستاده میـــ‌شود. در بعضـی موارد ممکـــن اســـت عمل‌ـــهای دیگـری به همـراه این عمل انـجــام شود؛ به عنوان مثال ممــکـن اسـت پزشــک شمــا از ابزار باریـک و بلنـــدی برای مشـــاهده داخــل رحم شما اســـتــفـــاده نمــایـــد. به ایــن عمــل، هیـستـــروسکوپی (hysteroscopy) گفته می‌ــشود.

انجام عمـــل کورتـاژ، میـــ‌ـــتوانـــد در مطـــب پزشـک، کلیــنـیک سلامــت یا یک بیـمـارســـتان انــجام شود

سوال: بعـــد از عمــل کورتـــاژ چه اقـدامـــاتــی صورت می‌گـیـــرد؟
پاسخ: پس از عمل جراحـــی کورتاژ، بیــمـار برای مراقبـتـــ‌ـهـــای پس از بیهوشی به اتــاق ریکاوری برده می‌ـــشود. بسیـاری از بیـمـــاران میــ‌توانـنـد پس از چنـد روز به فعالیتـــ‌هـــای روزانه خود باز گردنـد. ممـکن اسـت داروهای ضد التـهــاب غیـــر استروئیدی برای از بیـن بردن دردهای خفـیف و کرامپی که ممــکن اسـت وجود داشـتـه باشد تجویز شود. برای کاهــش احـــتمـــال ابتـــلا به عفونت پزشک ممــکـــن اسـت بیـمار را از اســـتـــفـــاده از تامپون به مدت دو هفتــه بعـد از عمل جراحـی منع نماید.

سوال: برای انـــجـام عمـــل کورتاژ از چه نوع بیـــهوشی اســـتـفـــاده می‌شود؟
پاسـخ: غالـــبــا انـــجـــام عمل کورتـاژ، تحت بیـهوشی عمومی انـــجـام میـــ‌ــشود. انـجام ایـــن عمل عموما کوتاه بوده و بیـــمــار میــ‌توانــد سریـــعـــا بهوش آیــد. برخـی از بیمـاران ترجـیح می‌ـدهــنـــد (یا برای آنان لازم میـ‌ــشود) که از بی حسی اپــیـدورال یا بی حســی از طریـق ستون فقـران اســـتـفـــاده شود. امـا ایـــن روش از هوش‌ــبری زمـــان بیـــشـــتری برای متـخصـــص بیـهوشی برای انــجام می‌ـــبـرد و زمـــان بیــشتری برای بازیابـی و ریــکاوری میـ‌بـــرد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.