گزارش تصویری مراسم تشییع بهرام زند دوبلور ایرانی

بهرام زند دوبلور پیشکسوت ایرانی چند روز پیش در اثر ایست قلبی در گذشت امروز مراسم تشیع پیکرش با حضور هنرمندان و دوست دارانش تشیع شد بهرام زند یکی از اسطوره های دوبلور در ایران بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر گزارش تصویری مراسم تشییع بهرام زند دوبلور ایرانی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اولیـن داغ جامعــه هنــری در سال بر تن خانواده هنرمــند فقیـد بهـــرام زند مدیـر دوبلـــاژ و دوبلور رادیو،تلویزیون و سینـــما نشـــســت.مراسم تشـییـع بهــرام زنـد برگزار شد.
تشـیـیـــع بهــرام زنــد

مراســـم تشـیـــیـــع پیـکــر زنـــده یاد بهـرام زنــد دوبلور پیشـکـــسوت امروز یکـشـنبـــه ۱۹ فروردینــ در مقــابل مسجد بلــال صداوسیـما برگزاری شد.

بنـــابر این گزارش، تشــیـیـــع بهـــرام زنــد این دوبلور پیـــشکـسوت از مقابـل مسجـد بلال به سمـــت شهـــریـــار خواهـــد بود و در منطــقه صباشهر به خاک سپـــرده میـــ‌ــشود.


تشیـیع بهــرام زنــد

تاکنون هنرمــنــدانـــی از جمـلـــه منوچهر اســـمـاعـــیلـی، ناصر ممدوح، حسیــن عرفانـی، افـــشــیـــن زی نوری، اردشــیر منظم، آبتــین ممـــدوح، همـت مومیوند و داوود نماینـــده حضور یافتـه انـــد. از بیم مدیـــران سازمـــان صدا و سیـــمـانـیز محـمد احـــسـانی، محـمـدرضـا جعــفــری جلوه، علـی دارابــی، مجیـــد شعـبـان پور و حجــت الـــاسلـــام موسوی مقـــدم در مراسم تشـــییـــع ایـــن دوبلور پیــشـــکسوت شرکــت کردنـد.

علــی همت مومیوند دوبلور پیشـکسوت سیمـا در ابـــتـــدای ایـــن مراســم گفت: دوبلــاژ ایـران گنــجــبــزرگــی را از دســت داد. بهـرام زند از نظـــر جنبـــه اخــلـــاقـی و حرفـــهــ‌ـــای اسطورهـــ‌ـــای بود که حرفــه دوبله آنرا از دســت داد. از دیـروز که خبـر درگذشت بهـــرام زنــد در فضای مجازی پخـــش شد، دل همه را به درد آورد. بهــرام به معنـی واقـــعی زند بود.

در ادامـه علی همت پیــام تســـلیت مرتـــضی میـربـاقـری معـاون سیمــا رســـانه ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

«درگـــذشــت صدای پر طنیــن عرصـــه دوبله و هنـرمنـد بااخلـــاق مرحوم بهرام زند باعـث تالم و تاثـر گردید.فقـدان این سرمـایــه کم نظـیر باعــث خسران ایـــن حرفه ارزشمـــنـــد میــ‌بـــاشـد، بدیهـی اسـت آثــار مانـدگارو شخصیت‌ـــهایـی که با صدای ایشان جان گرفت در حافـــظــه مردم ما جاودانه خواهـــد مانـد.

ایـنجانب ایـــن مصـــیـبت را که پس از تحمـل دوران سخـــت بیمــاری حادث شد، خدمـت خانواده، همــکـــاران ایــشاندر دوبلـاژ سیـمــا تسـلــیت عرض نموده و از درگـــاه الهی غفــران واسعه برای ایشان مســالـت دارم.»


مراسم تشیـیـع بهـرام زند

آشــتـــیانی پور سرپرسـت گوینـــدگـان گفتار فیـــلم در ادامـــه این مراسم گفــت: بهار برای رفتن فصـــل بدی اسـتو می‌دانـــم که خانواده محـــترم بهـــرام زنـد بهـار سختی را پشـت سر گذاشـتند. من به او غبـــطه می‌ــخورم و قدردانـش هســـتـم.

محــمود با اشـــاره به ایـــنـکه بهـرام زنــد مردی اســـت که جایگزیـن ندارد. او همیشـــه موفق بودو ایـن نردبــان طرقــی را روز به روز طی کرد و بهـرام در پیش ماست و صداش ماه‌ـها و قرنـــ‌ـهـا مانــدگارخواهد مانــد. همـه از بهـــرام گفتــنـــد، ولی من در یک جملــه می‌ـــگویم که بهـــرام زنـد جایگزیــن ندارد و برای همـین اسـت که آثارش ماندگـــار مانـــده و می‌ــمانـــد.

محمود قنــبــری نیـز در ایــن مراسم گفـــت: بهـرام زند جایـگزیـــن ندارد. او همــیــشــه موفق بودو ایـــن نردبــان طرقی را روز به روز طی کرد. بهرام در پیـــش ماست و صدایــش ماه‌ـــهــا و قرن‌ــهـا مانـــدگـار خواهد مانـــد.همـه از بهرام گفتنــد، ولی من در یک جمــله می‌ـگویم که بهرام زنـد جایگــزین ندارد و برای همین است که آثارش مانــدگار مانـده و میـــ‌ماند.


مراسم تشییع بهـــرام زند دوبلور

ناصر ممــدوح در ادامه گفـت: عزیــزان گفـــتـــنیـ‌ـــها را گفتـــنــد، من اصـلـــا باورم نمــیــ‌شود که بهرام زنـد در بیــم ما نیـــسـت. امـــید ایــن را داشــتـــم که حالش بهتــر شود و به کار بازگـردد. از رفـــتـــن او خیــلی دلم شکست و ناراحت شدم و فقـط می‌گویم خدا به بازمانــدگــان و کســـانی که با صدای او آشنا بودنـد صبـــر دهد.

اصـــغـــر همــت بازیــگر سیــنـــمـــا و تئاتــر نیــز اظـــهـــار داشــت: در حدود سه ماه با آقـــای بهــرام زند در فیلــم امام علی (ع) همــکـــاری داشـــتم که بیشـترین زمـــان همــکـــاری من با او بود. آقـای زند با روی گشاده پذیرفـتـنـــد که ما در آن فیلـم جای نقشـــ‌ـــهـای خودمـــان صحبـت کنـیـم و با سعــه صدری که آقای زنـــد داشـــتند، ایـن اتــفاق افتـــاد. ایــن صداســـت که باقی می‌ــمـــانـــد. صدای بهرام زنــد یک صدای ماندگــار اســت و از خداوند برای او طلب آمــرزش دارم.

علی همـــت در پایان ایــن مراســم از همه مسئولان و دوستـداران ایــن هنرمـــند فقـیـــد تشکر و قدردانــی کرد.

مراســم تشیــیـــع بهرام زنــد دوبلور ایرانی

مراســـم تشیـیـــع پیـکـر بهرام زند

تشــیـیــع پیکــر بهرام زنـــد

تشیـیـع بهرام زنـــد دوبلور پیــشــکـسوت

مراســـم تشــیـیــع بهرام زند

همــچـنیـن بخوانیــد:پیـام تسلــیـت رئیس رسانه ملــی به مناسبت درگذشت بهـــرام زنــد

دکـتــر علی عسکری، رئیس رســـانـــه ملی در پیامی درگذشت بهرام زند دوبلور پیشکـــسوت کشور را تسـلیـت گفـت.

متــن پیام دکتــر علـــی عسـکری به شرح زیر اســـت:

انـا للـه و انا الـیــه راجـــعوندرگـــذشــت هنـرمنـــد پیشکـسوت دوبلـه و یکی از صدا‌ـهـای مانـدگار تلویزیون و سیــنمــا جناب آقای بهــرام زنــد را به خانواده ایشــان و جامــعه هنری تســلیت عرض میـــ‌کـنم و از خداوند تعـالـی برای آن مرحوم رحــمــت و مغفــرت و برای بازمـانــدگــان صبر و اجر مسئلت دارم.علـی عسکـریـــرئیس سازمـان صدا و سیمــا

گزارش تصویری مراسم تشییع بهرام زند دوبلور ایرانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.