گیاهان آپارتمانی با برگ صورتی در دکوراسیون خانه

گیاهان آپارتمانی که برگ صورتی دارند در دکوراسین بسیار زیبا و مناسب می باشند این گل ها می تواند چیدمان خانه تغییر داده و زیباتر نمایید بیشتر افراد دوستدارند از گل و گیاه در آپارتمان استفاده نمایند گلدان هایی که پر از برگ صورتی می باشد را برای خانه خود انتخاب نمایید و زیبایی را به خانه بیاورید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر گیاهان آپارتمانی با برگ صورتی در دکوراسیون خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: افرادی مانـند من که از طرفـداران پر و پا قرص گیــاهـــان هســـتنـد، ایـن روزها بســیار شاد و راضـی به نظـــر می رسـند که گیاهـان آپــارتمانـی از طرف مردم مورد اســـتــقـــبال قرار گرفـــتـــه و سعـی می کنــنـــد گلدان های بیـشـتـــری را با اطــلاع از خصوصیـــات و نیـازهایشــان در فضـــای داخلـــی خانه نگـــهداری کننـــد. از آنــجـــایی که رنگ صورتی برای خانــم ها جایــگـــاه ویژه ای دارد، در ایـــن مطلـب قصــد داریم ۸ گیـاه آپارتـمـــانـــی به رنگ صورتی را به شمـــا معـــرفی کنـیـم. الــبــتـه قبـــل از هیــجـــان بیشـتر بدانیــد که در گونه ها و واریـتــه های مختــلـف می توانــد درصد ایـــن رنـــگ صورتــی کم و زیاد شود. ایــن گیــاهـــان آپـــارتــمـانی رنـــگ صورتی را در برگـــهـــای خود نمایـان می کننــد و از گلـهـــای صورتــی صرف نظـــر شده اســت.

آگلونمـــا Aglaonema commutatum

رنگ صورتـــی در این گیــاه در صورتـــی ظاهــر می شود که از ارقــام مخصوص باشد. رنــگ برگ در تنالــیته های متنوع صورتی با رنــگ سبــز ترکــیــب شده اســـت. آگلونمـــا به نور غیـرمستـــقیـم و متوسط، دمای ۱۰-۱۵ درجه سانـــتــیـــگــراد نیاز دارد. در بیــن دو آبــیــاری خاک باید خشک شود. کوددهـــی را در فصـــل رشــد و هر دو هفـتـه یکــباربـه میزان ۲ گرم در لیتـــر انجـــام دهــیـد.

کالـاتـه آ/ کالــاتیا Stromanthe sanguinea

برگ های زیـــبـای این گیـاه آپـــارتـمانی از سبـز و صورتــی تشــکیل شده و مثل رنگ با قلموی آبرنــگـی روی برگ قرار گرفته انـــد. این گیـــاه نیاز به خاک مرطوب ولی نه کاملـا خیـــس دارد. در نور غیـر مســـتقیـم آفــتاب و نیم سایــه قرار دهید. آفـتاب مستـقـیم ممکن است رنگ زیـبایش را از بین ببـرد. دمـــای محـــیط را حدود ۱۵ درجــه سانتیگـراد نگـه داریــد. در فصــل رشـــد یعـــنــی در بهـــار و تابستان هر هفـــته کود مخـصوص به میزان یک گرم در لیـــتـر نیاز اسـت.

فیتونیـــا Fittonia albivenis

یکی از جذابـــیـــت های این گیاه آپارتمـــانی در کنــار رنــگ صورتی رگ برگ ها و یا خود برگ هایــش، نقوشی اســـت که از رگــبـرگ های آن حاصـل شده اســت. ایـن گیـــاه را در رنـگ های متـــنوعی می توانـیـد پیـدا کنیـــد که صورتی یکـی از آنـــهاســت. نور گیاه متوسط و آبــیــاری ۲-۵ روز یکـــبار انجام شود. برای فیـتونیا کود دهــی دو هفـته یکــبـــار به میزان ۲ گرم در لیــتر، در بهــار و تابـــســتـان نیـــاز اســت.

واریــتــه فیــکوس Ficus doescheri

گیــاه فیــکوس واریـــتــه های مخـتلفـی دارد. ولی این واریـــتـه ای که معرفـی می شود، رگـــبـــرگــهـای صورتی روشن و برگهایـی مشابه بنجــامـین ابلــق (بدون نیزی نوک برگ) دارد. در فاصــلــه دو آبــیـــاری مطمئن شوید که سطح خاک خشــک است. نور غیــر مســتـــقــیـم و دمای حدود ۲۰-۲۵ درجه سانـتـــیـگراد برای فیـکوس ایــده آل اســـت. اگر فیـــکوس را در گلدان کوچک قرار دهید، رشدش محـــدود می شود.

برگ بیدی Tradescantia tricolor

ایـــن گیاه هم مانـــنـد موارد دیگر در شرایـــط مختــلف محــیطی، درصـد متـــفــاوتی از رنـــگ صورتــی را نمــایان می کند ولی آنچـــه اهـمیـت دارد ایــن نکــتـه است که مطمئن شوید این گیاه از واریــتـــه ای باشد که رنـگ صورتـــی را روی برگ خود نشان می دهد. در نور زیاد برگهــا دچــار سوختـگــی شده و در نور کم، طرح و نقش خود را از دســـت می دهند. دمـا را حدود ۲۵ درجــه سانـتیـگـراد نگـه دارید. آبیـاری را ۲-۳ بار در هفــته و کود دهـی را در فصــل رشـد، هر دو هفـــتـــه به میـزان ۳ گرم در لیــتر انـــجـام دهید.

فیلودندرون گوش گرگــی Philodendron erubescens

این گیـاه در واقـع رقـمـی به نام Pink Princess از گونه معـــرفــی شده است. با نگاه کردن به برگ های ایـن گیاه تصور می کنیـــد تنــها کمــی رنــگ صورتی روی برگ آن ریـــخــتـــه اسـت! طرح روی برگ کامــلا اتـفـــاقی است و نمی توان پیش بیـــنـی در مورد آن داشـت. نور غیـرمــســتـــقیم و آبیاری منـــظـــم با خاک زهکـشــی شده زنـدگی خوبی به ایـن گیاه می بخشد. دمـای محـــیط را بین ۱۲-۱۵ درجه سانتـیـــگراد نگـــه دارید.

هیپوستس Hypoestes phyllostachya

نکهداری ایـــن گیــاه بسیـــار ساده اســت و دلیـل محـبوبیتش را می توان طرح و نقش های غیـــرقـابــل پیـش بیـنـی روی برگ ها دانـسـت. رنگ صورتـی در این گیاه بیــشتــر از گیاهان قبــلـــی دیده می شود. هیـپوستس را در محل نیم سایـه آفـتاب نگـــهـداری کنـــید. پس بایـــد بگوییـــم که انتــخــاب خوبی برای خانـه های کم نور خواهـــد بود. کوددهـــی این گیاه هم مانـنــد اغلب گیـاهــان آپارتمانـــی در فصـل رشد و هر دو هفـــته به میـزان ۱ گرم در لیتـر انجـام شود. خاک را مرطوب ولی نه غرقــابــی نگه داریــد.

موسی در گهواره/ رهوئو Rhoeo spathacea

زیبایـــی ایـن گیاه آپـارتــمـــانی تفــاوت رنــگ پشـت و روی برگ آن است. روی برگ سبز و صورتی و زیـــر آن به رنگ بنفـــش دیـــده می شود. نور غیر مسـتــقیـم و کامـل، آبــیــاری ۲ بار در هفـــته برای این گیاه نیــاز اســـت. بهـــتـــر اسـت خاک را مرطوب نگــهدارید.

گیاهان آپارتمانی با برگ صورتی در دکوراسیون خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.