یائسگی زودرس | دلایل یائسگی زودرس در زنان

یائسگی زودرس در زنان به عوامل محیطی و نوع زندگی بستگی دارد زنانی که سیگار می کشند سریعتر یائسه می شوند مصرف الکل می تواند باعث یائسگی زودرس در بانوان شود برخی از بیماری ها مانند صرع نیر در یائسگی زودرس تاثیر گذار می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر یائسگی زودرس | دلایل یائسگی زودرس در زنان را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هر زنی دیـــر یا زود وارد دوران یائسگی میـــ‌ـشود. یائسگی زمــانــی روی میـــ‌ــدهـد که تخمدانهـا دیــگـر تخــمک گذاری نکرده و استروژن بسیاری کمتری تولیـد میــ‌ـــکننــد؛ هورمونی که سیـــکل باروری را کنترل میـــ‌ـکند. اگـــر بیــش از دوازده ماه عادت ماهیانــه نداشته باشــید یعـــنـــی وارد دوران یائسگی شده‌ـــایـد. سن متوسط شروع یائسگـی 51 سال اسـت.

اما خیــلی از خانــمـــهـــا دچار یائسگی زودرس میــ‌شوند، یعنـــی قبل از 40 سالــگی وارد ایـــن دوران میــ‌ـشوند. یائسگـــی زودرس برای سلامتــی خوب نیست. اگر 10 سال یا بیشـــتــر زودتــر وارد دوران یائسگـی شوید، ناباروری از بارزتــرین نگرانـیـــ‌ــها خواهد بود. طبـق گزارش انـــجـــمـــن قلب آمــریکا، تغــیــیرات گوناگونی که همراه با یائسگی در بدن روی میـ‌ــدهــد می‌توانـد موجب افـزایــش فشار خون، افـزایـش LDL و کاهش HDL باشد.

مطـــالـعهـــ‌ــای در سال 2012 دریـــافت یائسگی زودرس ارتــباط مســتقیم با بیمـاری‌های عروق کرونری و سکتــه مغزی دارد. برخـــی دیگر از مشـــکـلات مرتـــبط با یائسگـــی زودرس، چاقـی، پوکی اســتخوان، افـــسردگی، زوال عقـل و حتی مرگ زودرس هستـــند. یائسگی زودرس میــ‌توانـــد دلـایل گوناگونی داشـــته باشـد. با آگـــاهـی نســبـت به ایــن علت‌ــها شمـــا میـــ‌ـتوانید قدمـ‌هـــای لازم را برای کاهـــش احــتـــمـال یائسگی زودرس برداریــد.

سیـگـــار کشــیــدن

اگــر خانمـــی سیگــاری باشد یا مدام در معرض دود دسـت دوم سیگـار باشــد، احــتمــال اینــکــه خیـــلـــی زودتــر یائسه شود بیــشتـــر است. سیگـــار موجب یائسگــی زودرس و مشـکـلات باروری میـــ‌ـشود زیـرا سموم تنـــبــاکو بر سیــســـتـــم تولید مثــل و سطـــح هورمون‌هـا تاثــیـر میــ‌ــگذارنـــد.

بررســـی مطـــالـــعات گوناگون نشـــان میـــ‌دهـد آنهــایـــی که مرتـبا سیـگار میـ‌کشـنـد بیــشتـــر در معـــرض یائسگــی زودهنگام هسـتـنــد.

مطــالــعــهـــ‌ـی دیــگری نیـــز گزارش کرده است سیـگار کشـــیدن و قرار گرفــتــن در معـرض دود دســـت دوم سیــگـــار موجب افـــزایش احــتـمال نابـــاروری شده و یائسگـــی زودتـر از 50 سالـگـی روی خواهد داد.

مصـرف الکـــل

زنــانی که الـــکل مصـــرف میـــ‌ــکنـند نیـز در معرض یائسگی زودرس یا مشکــلـــات باروری هســتـــنـــد. اگر کسی به نوشیـدن الـکـل عادت کند به طور کلـــی ویتـامیــنـ‌هــای کافی، فیـبر و پروتئینــ‌های سالم دریـافــت نخواهــد کرد. این کمـبودهــای تغـــذیـهـــ‌ــای می‌ــتوانـــنـــد هورمون‌هـای باروری زنان را مخـــتل کرده و ایـــجاد ناهنـــجـاری کنـــند، مانـنـــد بیـــمــاری کبـد و سوء تغـــذیه. در نتـــیـــجـــه پریودهـــای نامـــنظــم داشته که خیلـی زود نیـــز سیکـــل قاعـــدگــی متوقف خواهـــد شد.

کمـبود وزن

انورکـــسـیــا (بی اشــتهایـــی عصـــبــی)، بولیـــمــیا و کمبود وزن داشتــن می‌ـــتوانـد علـتی برای یائسگــی زودهنگـام باشـد. اسـتــروژن در بافـتـ‌ـــهــای چربی ذخـــیره میـــ‌ـــشود، بنــابراین کمبود وزن داشـتن به این معـنی است که بدن شمــا اسـتروژن کمتـــری دارد که موجب شروع زودرس دوران یائسگی خواهـــد شد.

زنانی که شاخـص توده بدنی آنهـا در هر سنـی کمــتر از 18.5 است، 30 درصـــد بیــشــتر مســتعد یائسگی زودرس هســـتنــد. شاخـــص توده بدنــی سالـم بین 18.5 و 24.9 است. کمتــر از 18.5، کم وزن تلـقی می‌ــشود.

بنـــابــراین اگر شاخـص توده بدنی شمــا در طیـــف نرمــال اسـت، قدم‌ـهای لازم را برای افزایــش وزنــ‌ ِ سالـم برداریـــد. با تغـذیـهــ‌ی درست و ورزش می‌توانــیـــد شاخـص توده بدنـی خود را به طور سالــم افزایـش دهـــیـــد.

اســترس زیـــاد

زنــانــی که اســـتــرس مزمن دارند یا به سخـتی میـ‌توانـند اسـترس خود را کنترل کنـند، زودتـر وارد دوران یائسگی خواهند شد. هر چند درسـت اسـت که اسـترس به تنـهایـــی نمـیـ‌توانـــد مانـــع عمـلـــکـرد درســت تخمدانها شود امـا اثرات فیــزیـــکی استـرس میـــ‌توانــد بر سیــکـل ماهــیـانـه تاثـــیـر گذاشــته و اسـتــرس روانی میـ‌ـــتوانــد سیکل طبیعی قاعـدگــی را مخـتل کنـــد.

اســتـرس میــ‌ــتوانـــد منـجـر به چاقـــی، دیـابت و اخــتــلـــالات خواب شود. مجـموع ایـن عوامل می‌ــتوانـــند تاثــیرات مخربــی بر بدن بگـذارنــد، مانـند تغـــیـــیــرات هورمونی و تخـمـــدان در بدن که در نهـــایــت موجب یائسگی زودهنـگــام خواهد شد. از سویی دیــگـــر برای بسیاری از خانــمهـا، یائسگــی زودرس میـــ‌ـتوانـد استرس ِ بیــشــتر، انـدوه، ترس و اضطراب ایــجـاد کنــد.

خوشبختـــانـه اســـترس قابــل کنـــتـرل اسـت. با کمک تکـــنـــیکـ‌ـــهـای آرام سازی مانـــنـد تنـــفـس عمــیـق، یوگا، ورزش منـــظـم و تغـییـــرات سالم غذایـــی بهتر می‌ـتوانــید استرس خود را کنتــرل کنــیـــد.

جراحــی ِ برداشـــتـن تخـمدانـهـــا

اگـر تخمـــدانهـــای شما با عمـل جراحی برداشته شده باشنـد پس ناچـارا زودتــر وارد دوران یائسگی خواهیــد شد. شایـد نیــاز باشـــد به دلیل اندومتریوز، که به طور بالـــقوه کیــست سرطانی اســـت یا مشـکـلـاتـــی چون الـتــهــاب لگـــن ایـــجاد میـ‌کـنـد، تحت عمـــل جراحــی برداشــتـــن تخـــمدانها قرار بگـــیریـــد. هورمون‌ـهـــای باروری بدون تخمــدانــهـا ترشــح نخواهـنـد شد. بســتــه به مشکلی که داریــد ممـکن است هردو تخــمدان یا یکــی از آنهـــا را از دسـت بدهــید، امــا برداشـتـــن حتـــی یکـی از تخـمدانــها نیــز میــ‌ـتوانـد موجب کاهـــش تولیـد اسـتـروژن و پروژسترون شود.

بیمـــاریهـای خود ایـمنی

علــت دیـــگر یائسگی زودرس بیماریـهـای خود ایـــمنی است. در یک بیمـاری خود ایمــنی، سیسـتـم ایـمـنــی به بخــشـــ‌ــهایـی از بدن حمـلـــه میـــ‌ـکـنـــد زیـــرا اشـــتبـــاهــا آن را مهـاجـم تلـقی می‌ـکنـد. ایـــن اتفـاق می‌تواند تاثیــر بزرگی بر سیــستـــم باروری زنـان بگـذارد.

بیـــمــاریـــهـــای خود ایـمنی ماننـــد بیـماری تیروئید و روماتوئید معــمولا موجب یائسگـــی زودهـــنـگام می‌ــشوند. مطالــعــهـــ‌ــای در سال 2016 گزارش کرد خود ایمــنـی تیروئید، شایعــ‌ـتـریـــن بیـــمـــاری خود ایــمنی در ارتبـاط با از کار افـــتـادگی زودهـــنــگام تخــمدانـــهاست.

صرع

حمـــلهـــ‌ـــی صرع اختـــلالـــی اســت که از مغز ناشـی میـ‌شود و می‌ـــتوانــد یکـی از دلایـل یائسگـی زودرس باشــد. طی حمـــلات صرع، هورمون‌ـــهــای زنانهـــ‌ــی اسـتروژن و پروژســتـرون تحت تاثـیر قرار می‌گـــیـرند. مغــز، هورمون‌های باروری را تنــظــیم میــ‌کـــنـــد و وقتــی به دلـیـــل حمـلـــه دچـار اختــلال میــ‌شود، مشـــکلاتی چون تخمـــک گذاری نامــنـظــم و یائسگی زودرس روی خواهـــد داد.

شیــمـی درمـــانـــی

اگر برای نابود کردن سلول‌ـهای سرطــانــی تحت شیـــمی درمــانی یا رادیو تراپی قرار گرفــته باشـیـد احتـــمــال ایـنــکـه دچار یائسگــی زودرس شوید بسـیـار زیـــاد است. شیمــی درمــانــی و رادیو تراپـی می‌ـتوانــند به تخـمـــدانها آســـیب بزنند یا تولیـد اســتروژن را متوقف کنند که یائسگــی زودرس را به دنـــبـــال خواهـد داشـت.

حتی با وجود ادامـــه‌ـــی سیـــکــل قاعـدگی بعـد از شیـمــی درمانــی، بیــمـاران ریـسـک بالــایـــی در یائسگـــی زودرس دارند زیـرا آسـیــبی که سیـتوتوکســـیـک درمـانـی به تخـمــدانــهـا زده باقیست.

یائسگی زودرس | دلایل یائسگی زودرس در زنان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.