مطالب منتشر شده در دسته ی "شستشو نظافت و لکه گیری"

ﻟﮏ روی ﺍﺟﺎﻕ ، ﺭﻓﻊ ﭘﻒ ﭼﺸﻢ و ﻟﮑﻪ ﺧﻮﻥ روی لباس و … کاربردهای نمک

ﻟﮏ روی ﺍﺟﺎﻕ ، ﺭﻓﻊ ﭘﻒ ﭼﺸﻢ و ﻟﮑﻪ ﺧﻮﻥ روی لباس و … کاربردهای نمک

ﻟﮏ روی ﺍﺟﺎﻕ ، ﺭﻓﻊ ﭘﻒ ﭼﺸﻢ و ﻟﮑﻪ ﺧﻮﻥ روی لباس و … کاربردهای نمک ﻧﻤﮏ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﺑﺮﯼﻫﺎﯼ ﻋﺠﯿﺐ ﻭ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺷﮕﻔﺖﺯﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﭘﻮﺩﺭ ﺳﻔﯿﺪ ﺭﻧﮓ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺁﺷﭙﺰﯼ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﻌﻢﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﻏﺬﺍ، ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ۲۰ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﻤﮏ ﺭﺍ […]


11 ماه پیش admin خانه داری و سبک زندگی

چگونگی تمیز نمودن موی سگ و گربه از روی فرش و مبل

چگونگی تمیز نمودن موی سگ و گربه از روی فرش و مبل

چگونگی تمیز نمودن موی سگ و گربه از روی فرش و مبل سگ و گربه خانگی باعث می شوند خانه شما نیاز به تمزکاری بیشتری باشد و شما باید موی سگ و گربه خانگی خود را با دقت از روی فرش و مبل و سطوح سرامیکی خانه تان برداشته و خانه خود را با دقت […]


1 سال پیش parchebaf شستشو نظافت و لکه گیری

لکه روغن را خیلی راحت با مایع ظرفشویی از شلوار جین پاک کنید

لکه روغن را خیلی راحت با مایع ظرفشویی از شلوار جین پاک کنید

لکه روغن را خیلی راحت با مایع ظرفشویی از شلوار جین پاک کنید لکه روغن و چربی اگرروی شلوار جین باشد شلوار را کثیف نموده و اعث می شود شلوار جین شما غیر قابل استفاده شود ولی با چند روش ساده می توانید این لکه ها را از روی شلوار خود پاک نموده و مانند […]


2 سال پیش parchebaf شستشو نظافت و لکه گیری