مطالب منتشر شده در دسته ی "مذهبی"

دعای لحظه تحویل سال جدید با ترجمه

دعای لحظه تحویل سال جدید با ترجمه

دعای لحظه تحویل سال جدید با ترجمه سال جدید نزدیک می باشد دعای لحظه سال تحویل را باید بخوانید و برای خود آرزوهای خوب نمایید این دعا با معنی و متن انگلیسی نوشته شده است شما عزیزان می توانید از روی این متن در لحظه تحویل سال این دعا را قرائت نمایید در ادامه تصاویر […]


2 روز پیش parchebaf مذهبی

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت

نحوه خواندن نماز میت و مستحبات نماز میت نمـــاز مَـیّـــت از نمازهــای واجب اسـت که بر جنـــازۀ شخـــص مســلـــمان خوانده میــ‌ــشود. نمـــاز میت از پنــج تکــبــیـــر تشـــکـیــل شده اسـت و پس از هر تکــبیر، جز آخــرین تکبیـــر، دعــا و ذکرهــای خاصی دارد. این نمـــاز را بایــد ایســـتـاده خواند. نمــاز میـت نمـاز میت، رکوع، سجود، تشـهــد […]


3 روز پیش parchebaf مذهبی

آیة الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی

آیة الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی

آیة الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی پیــامبر اکـرم (ص) فرمودنـد: هر کس آیة الـــکـرسـی را بعد از نمـاز بخواند هفــت آســمــان شکافتــه گردد و به هم نیــایـــد تا خداوند متــعـــال به سوی خوانـنـده آیـــة الکرسی نظر رحـــمت افـــکنــد و فرشــتـه ای را بر انگـــیـزد که از آن زمان تا فردای آن کارهـای […]


6 روز پیش parchebaf مذهبی

جایگاه زنان از نظر مکتب اسلام

جایگاه زنان از نظر مکتب اسلام

جایگاه زنان از نظر مکتب اسلام در دین مبـــیــن اسـلـام به جایگــاه و شخصـیــت زن توجه زیادی شده اسـت و نقش زن در اســـلـــام صرفـا مدیــریــت خانواده نبوده و پهـنـــه شخــصیـت او در حوزه گستـردهـ‌ـتری قرار دارد. جایــگاه زن در اســلــام و قرآن: قرآن زن را همان گونه می بیــند که در طبــیعـت هسـت. از […]


1 هفته پیش parchebaf مذهبی

چرا حضرت محمد (ص) نام دخترش را فاطمه گذاشتند؟

چرا حضرت محمد (ص) نام دخترش را فاطمه گذاشتند؟

چرا حضرت محمد (ص) نام دخترش را فاطمه گذاشتند؟ از احـــادیــث بر می‌آیــد که نامگـــذاری حضـرت فاطــمه زهرا (س) به وسیــله حکــیم علـــیـ‌ـالاطلـاق یعـــنــی خدای عالمـیان انجام گرفـــتـه اسـت. از سوی دیـــگـــر «فاطـــمه از ماده «فطم» (بر وزن حتـم) به معـنـی باز گرفـتــن کودک از شیـر مادر اســت. سپس به هر گونه بریـــدن و جدایـــی […]


1 هفته پیش parchebaf مذهبی

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر احــادیثی در مورد وظایـــف فزرنـدان در قبـال والـــدیــن احـــادیثی که در ایـن مقالـه مطـالعــه می کنـید، ما را با گوشه ای از وظایفـــمان در قبال پدر و مادرمـــان آشـنا می کنـــد. برتـــریــن اعمال قال الصـادق(ع): افضل الاعـمال الـــصــلــاة لوقتها، و بر الوالدین و الجهاد […]


2 هفته پیش parchebaf مذهبی

نحوه خواندن دعای کمیل با ترجمه

نحوه خواندن دعای کمیل با ترجمه

نحوه خواندن دعای کمیل با ترجمه سـنـد دعـــای کمـیـــل و سبـــب نامـگذاری شیــخ طوسی دعـــای کمیـــل را به نام دعــای خضر در ضمن اعمال ماه شعـــبـــان آورده اســـت. وی می‌ـگوید: «روایت شده که کمــیــل بن زیـــاد نخــعـــی امیـــرالــمـؤمنیـن(ع) را دید که در شب نیمــه ماه شعــبـان در حال سجـــده ایـــن دعا را میـ‌خوانـد» سپس دعـای […]


2 هفته پیش parchebaf مذهبی

ارتباط با اجنه و دنیای جن و پری و شیاطین / آیات و احادیث اهل بیت

ارتباط با اجنه و دنیای جن و پری و شیاطین / آیات و احادیث اهل بیت

ارتباط با اجنه و دنیای جن و پری و شیاطین / آیات و احادیث اهل بیت ارتباط با اجنه و دنیای جن و پری و شیاطین / آیات و احادیث اهل بیت اولین انــسـانی که خلق شده حضـرت آدم (ع) می باشـــد و همه ی ما از نســـل آن حضــرت هســـتیـم و آن حضرت را […]


2 هفته پیش admin مجله خبری

تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان

تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان

تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان ۱٫چیــســـتــی جن و روح: جن در لغــت به معنـاى پوشیـدگـــى و پنـهـــانـى اســـت. ایـن واژه در موارد متعددی در قرآن ذکــر شده اســت و سوره‏ـــاى به همـین نام در […]


2 هفته پیش admin مجله خبری

اجنه هم رابطه جنسی مانند انسانها دارند ؟ / تصویر و چهره واقعی جن

اجنه هم رابطه جنسی مانند انسانها دارند ؟ / تصویر و چهره واقعی جن

اجنه هم رابطه جنسی مانند انسانها دارند ؟ / تصویر و چهره واقعی جن اجنه هم رابطه جنسی مانند انسانها دارند ؟ / تصویر و چهره واقعی جن به گزارش مجله دانستن : از آیات متعـــدد قرآن کریم،[۱] اســتــفاده می شود که، جنــّــیــان چون انسان ها با یکـــدیـگــر سخن می گویند و یکــدیگر را به […]


2 هفته پیش admin مذهبی