دحوالارض چیست ؟ مراحل گسترده شدن زمین به چه شکل بود ؟

دحوالارض چیست ؟ مراحل گسترده شدن زمین به چه شکل بود ؟ دحوالارض را شاید شما هم این روزها زیاد شنیده باشید . اما دحوالارض چه روزی است ؟ چه اهمیتی دارد ؟ ما چطور میتونیم از این روز خاص استفاده کنیم ؟ «دحو الارض» مطابق با بیست و پنجم ماه ذی‌القعده، روزی است که … ادامه خواندن دحوالارض چیست ؟ مراحل گسترده شدن زمین به چه شکل بود ؟