نوشته هایی با برچسب آتش جهنم

صلوات شما را از آتش جهنم محفوظ می دارد

صلوات شما را از آتش جهنم محفوظ می دارد

صلوات شما را از آتش جهنم محفوظ می دارد صلوات یکی از ذکرهای بسیار خوب در دنیا می باشد که فردی که ذکر صلوات همیشه بر لبش باشد اهل بهشت شده و از آتش جهنم وی را حفظ می نماید صلوات فایده های زیادی هم برای قبولی دعا دارد اگر قبل و بعد از دعا […]


11 ماه پیش parchebaf مذهبی