نوشته هایی با برچسب آتش سوزی بازار تهران

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران و خسارت این آتش سوزی بزرگ

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران و خسارت این آتش سوزی بزرگ

تصاویری از حادثه آتش سوزی بازار تهران و خسارت این آتش سوزی بزرگ آتش سوزی در بازار تهران امروز خسارت زیادی را به مغازه داران این منطقه زد علت این آتش سوزی هنوز معلوم نمی باشد بسیاری از این مغازه ها سوخته و به خاکستر تبدیل شده اند خبرنگار به خبری تصاویری را از این […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث