نوشته هایی با برچسب آتش گرفتن کشتی باری ایرانی در دریای چین

آتش گرفتن کشتی باری ایرانی در دریای چین

آتش گرفتن کشتی باری ایرانی در دریای چین

آتش گرفتن کشتی باری ایرانی در دریای چین کشتی باری ایرانی که در دریای چین دچار سانحه شد و منفجر شد این کشتی انفجاری در داخلش رخ داد و در وسط دریا منفجر شد 31 نفر از کارکنان این کشتی ناپدید شده اند و چند روز است که این نفت کش را چند قایق کوچک […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث