نوشته هایی با برچسب آثار فحش و ناسزاگویی

اقشار خاصی در جامعه اهل فحش دادن هستند

اقشار خاصی در جامعه اهل فحش دادن هستند

اقشار خاصی در جامعه اهل فحش دادن هستند فحش دادن یکی از کارهای روزانه همه افراد جامعه در ایران شده است ما با فحش دادن طرف مقابلمان را تحقیر می نماییم دسته ای کلمات در اجتماع وجود دارد که با آن به فرد مورد نظر حمله کرده و با این کلمات آنها را ناراحت می […]


1 سال پیش parchebaf مطالب جالب و خواندنی