نوشته هایی با برچسب آداب استخاره

چگونگی استخاره با قرآن و صحت استخاره های اینترنتی

چگونگی استخاره با قرآن و صحت استخاره های اینترنتی

چگونگی استخاره با قرآن و صحت استخاره های اینترنتی حـــجت الاسلــام والمــسلمـیــن مهدی شهــرباف سخــنــران و کارشـناس مسـائل مذهبـی؛ درخـصوص چگونگـــی اســتـخـــاره و صحــت استخـاره های ایـنـترنـــتـی گفت: در باب استــخـــاره ابـتدا باید معــنـی آن واژه را جســتــجو کرد، اســـتــخاره از باب استــفعــال در کلام عرب از ریــشه «خَــیر» و طلـــب کردن می کردن می […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی