نوشته هایی با برچسب آدرس جنگیر

تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان

تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان

تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان تصویر واقعی جن و توانایی های اجنه و داستان ارواح خبیثه و سرگردان ۱٫چیــســـتــی جن و روح: جن در لغــت به معنـاى پوشیـدگـــى و پنـهـــانـى اســـت. ایـن واژه در موارد متعددی در قرآن ذکــر شده اســت و سوره‏ـــاى به همـین نام در […]


5 ماه پیش admin مجله خبری