نوشته هایی با برچسب آدم خواری در خواب | گوشت آدم زنده و مرده خوردن

آدم خواری در خواب | گوشت آدم زنده و مرده خوردن

آدم خواری در خواب | گوشت آدم زنده و مرده خوردن

آدم خواری در خواب | گوشت آدم زنده و مرده خوردن خواب دیدن کسی که در حال خوردن آدم است خوردن گوشت انسان در خواب, خوردن گوشت بدن زن, خوردن بدن یکی از اعضای خانواده ,خوردن قسمتی از گوشت بدن خود همگی تعابیر خاص خود را دارند که در پایین همه این خواب ها تعبیر […]


8 ماه پیش parchebaf تعبیر خواب