نوشته هایی با برچسب آدم ربایی و قتل

قاتل 27 ساله مشهدی بعد از اعتراف به آدم ربایی و قتل محکوم به اعدام شد

قاتل 27 ساله مشهدی بعد از اعتراف به آدم ربایی و قتل محکوم به اعدام شد

قاتل 27 ساله مشهدی بعد از اعتراف به آدم ربایی و قتل محکوم به اعدام شد پسر جوان مشهدی یک کودک 10 ساله را ربوده و وی را به قتل رساند او بعد از بازجویی صحنه آدم ربایی و قتل را بازسازی نمود که همه از این داستان بسیار ناراحت شدند و قاضی این پرونده […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث