نوشته هایی با برچسب آزار جنسی دختر

اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار

اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار

اختلال پدوفیلیا نوعی بیماری روانی در افراد کودک آزار افرادی که اختلال پدوفیلیا دارند این اختلال در رابطه جنسی این افراد تاثیر گذاشته و برای ارضای جنسی خود به سمت کودکان کشیده می شوند و به کودکان تجاوز می نمایند این افراد کودک آزار در یک موسسه باید تحت نظر پزشکان روانشناس قرار گرفته تا […]


12 ماه پیش parchebaf دانستنی های جنسی

آزار جنسی دختر 13 ساله توسط مرد 40 ساله متاهل

آزار جنسی دختر 13 ساله توسط مرد 40 ساله متاهل

آزار جنسی دختر 13 ساله توسط مرد 40 ساله متاهل دختر 13 ساله ای که مورد آزار جنسی مرد 40 ساله شده بود با مراجعه به دادگاه و شکایت از این مرد به تبعید و زندانی شدن این مرد باعث شد آزار جنسی در دنیا به یک معضل تبدیل شده است و بسیار از کودکان […]


12 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث

آزار جنسی دختر خردسال توسط مرد همسایه

آزار جنسی دختر خردسال توسط مرد همسایه

آزار جنسی دختر خردسال توسط مرد همسایه دختری که در کوچه در حال بازی بود توسط مرد همسایه اغفال شده و به خانه اش برد تا به او تجاوز نماید این مرد حشری یک دوست افغان هم داشت با دوستش به دختر نوجوان تجاوز نمودند و در کوچه رهایش کردند این دختر به پلیس مراجعه […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث