نوشته هایی با برچسب آزار جنسی زنان

آزار جنسی زنان و دختران در محل کار بیداد می کند

آزار جنسی زنان و دختران در محل کار بیداد می کند

آزار جنسی زنان و دختران در محل کار بیداد می کند آزار جنسی  دخترانی که در شرکت ها منشی می باشند زنان نمی توانند در برخی از جوامع پیشرفته به سر کار رفته و درآمدی داشته باشند و حتما باید با رئیس شرکت خود رابطه جنسی داشته باشند تا بتوانند در شرکتی مشغول به کار […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث