نوشته هایی با برچسب آزار جنسی پیرمرد

بهار دختر 10 ساله ای که مورد آزار جنسی راننده در تهران قرار گرفت

بهار دختر 10 ساله ای که مورد آزار جنسی راننده در تهران قرار گرفت

بهار دختر 10 ساله ای که مورد آزار جنسی راننده در تهران قرار گرفت دختر 10 ساله ای توسط یک پیرمرد مورد آزار جنسی قرار گرفت و از طرف پدرش به دادگستری تهران مراجعه نموده و در مورد آزار جنسی وی به دادستان تهران شکایت نمود پزشک قانونی بعد از معاینه و بررسی بهار 10 […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث