نوشته هایی با برچسب آشنایی با ذکر کثیر

ثواب خواندن ذکر کثیر | نحوه خواندن ذکر کثیر

ثواب خواندن ذکر کثیر | نحوه خواندن ذکر کثیر

ثواب خواندن ذکر کثیر | نحوه خواندن ذکر کثیر هیــچ چیــز در این دنیا مهم تر و با اهمـــیـــت تر از یاد خداوند متعال نیســت. یاد خداوند همواره در قرآن با کلــمـــه ذکـر یاد شده است. آیـــه معروف اذْـــکُرُوا اللـَّهَ ذِــکْـــراً کَـثیــراً از جمــلــه آیـاتـــی است که به یاد خداوند سفارش کرده است. معــنـــای ذکر […]


12 ماه پیش parchebaf مذهبی