نوشته هایی با برچسب آشنایی با مستحبات و مکروهات قنوت

مستحبات قنوت به نقل از حضرت محمد (ص)

مستحبات قنوت به نقل از حضرت محمد (ص)

مستحبات قنوت به نقل از حضرت محمد (ص) از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: کسى از شما که در دار دنیا قنوت او طولانی تر است، در موقف قیامت راحتی. مستحبات قنوت: ۱٫ طول دادن قنوت، خصوصاً در نماز وتر: از پیامبر اکرم(ص) نقل شده که فرمودند: کسى از شما که در دار دنیا […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی