نوشته هایی با برچسب آیة الکرسی و فایده زیاد خواندن این سوره قرآنی

آیة الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی

آیة الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی

آیة الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی پیــامبر اکـرم (ص) فرمودنـد: هر کس آیة الـــکـرسـی را بعد از نمـاز بخواند هفــت آســمــان شکافتــه گردد و به هم نیــایـــد تا خداوند متــعـــال به سوی خوانـنـده آیـــة الکرسی نظر رحـــمت افـــکنــد و فرشــتـه ای را بر انگـــیـزد که از آن زمان تا فردای آن کارهـای […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی