نوشته هایی با برچسب آیرودینامیک چیست

آیرودینامیک خودرو چه اثری در بال عقب خودرو دارد

آیرودینامیک خودرو چه اثری در بال عقب خودرو دارد

آیرودینامیک خودرو چه اثری در بال عقب خودرو دارد آیرودینامیک خودرو در سال های اخیر پیشرفت زیادی نموده است و کارایی خودرو را هم زیاد می نماید بدنه خودرو برای حرکت خودرو بسیار مهم می باشد برخی از خودروها هنوز آیرودینامیک قبلی را در بدنه خود دارند و این باعث می شود سرعتشان زیاد نباشد […]


11 ماه پیش parchebaf تازه های خودرو