نوشته هایی با برچسب آیه الکرسی

آیه الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی

آیه الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی

آیه الکرسی و فایده زیاد خواندن این آیه قرآنی پیــامبر اکـرم (ص) فرمودنـد: هر کس آیه الـــکـرسـی را بعد از نمـاز بخواند هفــت آســمــان شکافتــه گردد و به هم نیــایـــد تا خداوند متــعـــال به سوی خوانـنـده آیـــه الکرسی نظر رحـــمت افـــکنــد و فرشــتـه ای را بر انگـــیـزد که از آن زمان تا فردای آن کارهـای […]


4 ماه پیش parchebaf مذهبی