نوشته هایی با برچسب اثرات هورمون اکسی‌توسین بر بدن

هورمون اکسیتوسین چه تغییراتی در رفتارهای جنسی مردان دارند

هورمون اکسیتوسین چه تغییراتی در رفتارهای جنسی مردان دارند

هورمون اکسیتوسین چه تغییراتی در رفتارهای جنسی مردان دارند هورمون اکسیتوسین یا هورمون عشق باعث می شود مردان بیشتر هم نوع دوست شده و به کارهای گروهی علاقه خاصی نشان دهند اگر این هورمون بیشتر شود مردان واکنش های پرخاشگرانه ای از خود نشان می دهند گاهی وقت ها نمی توانند احساسات خود را کنترل […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی