نوشته هایی با برچسب احادیث گهربار از معصومین درباره صدقه

احادیث گهربار از معصومین درباره صدقه

احادیث گهربار از معصومین درباره صدقه

احادیث گهربار از معصومین درباره صدقه اهمــیــت حدیـــث در میــان مســلـمـانان از آن روست که از منـابـــع اصلـی استنــبـــاط احـکام در فقــه و عقایـد در علــم کلـــام محـسوب می‌ـــشود. همچنین احـادیث از منابع اولیـــه پژوهشـــ‌هـای تاریخــی هســتــنـد.   امـام علـــى (ع) می فرمایند: كَـــفـــِّروا ذُنوبَكُـم وَتَــحَبـــّـَبوا اِلـــىـ‏ رَـبِّكُم بِـالـصّــَـدَقَـــةِ وَ صِـلــَةِ الرّـــَـــحــِـــمِ با صدقـــه و […]


11 ماه پیش parchebaf مذهبی