نوشته هایی با برچسب احادیث

سخنان امام صادق در عکس نوشته های زیبا

سخنان امام صادق در عکس نوشته های زیبا

سخنان امام صادق در عکس نوشته های زیبا مجموعه ای از سخنان امام صادق در عکس نوشته های زیبا را برای شما عزیزان در سایت قرار داده ایم این سخنان گهربار امام صادق (ع) در قالب عکس نوشته طراحی شده است که بسیار زیبا و عبرت آموز میباشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سخنان امام صادق […]


10 ماه پیش parchebaf مذهبی

احادیث گهربار حضرت محمد (ص) درباره حقوق حیوانات

احادیث گهربار حضرت محمد (ص) درباره حقوق حیوانات

احادیث گهربار حضرت محمد (ص) درباره حقوق حیوانات حضرت محمد (ص) حدیث های بسیار زیبا و سخنان با ارزشی دارد این سخنان پیامبر اکرم در باره همه چیز در جهان می باشد و اگر تامل نمایید در احادیث رسول اکرم خواهید که چقدر منظورشان را زیبا و گهربار بیان فرموده اند در ادامه تصاویر و […]


10 ماه پیش parchebaf مذهبی

سخنان پیامبر اکرم و امامان در مورد نیکی به پدر و مادر

سخنان پیامبر اکرم و امامان در مورد نیکی به پدر و مادر

سخنان پیامبر اکرم و امامان در مورد نیکی به پدر و مادر نیکی به پدر و مادر یکی از کارهای خوب هم در دنیا و هم آخرت می باشد اگر کسی به پدر و مادرش نیکی نماید حتما پاداش خود را از خداوند در این جهان خواهد گرفت و اگر بدی نماید به سزای اعمالش […]


12 ماه پیش parchebaf مذهبی

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر احــادیثی در مورد وظایـــف فزرنـدان در قبـال والـــدیــن احـــادیثی که در ایـن مقالـه مطـالعــه می کنـید، ما را با گوشه ای از وظایفـــمان در قبال پدر و مادرمـــان آشـنا می کنـــد. برتـــریــن اعمال قال الصـادق(ع): افضل الاعـمال الـــصــلــاة لوقتها، و بر الوالدین و الجهاد […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی