نوشته هایی با برچسب احادیث

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر

حدیث های زیبا در مورد نیکی کردن به پدر و مادر احــادیثی در مورد وظایـــف فزرنـدان در قبـال والـــدیــن احـــادیثی که در ایـن مقالـه مطـالعــه می کنـید، ما را با گوشه ای از وظایفـــمان در قبال پدر و مادرمـــان آشـنا می کنـــد. برتـــریــن اعمال قال الصـادق(ع): افضل الاعـمال الـــصــلــاة لوقتها، و بر الوالدین و الجهاد […]


2 ماه پیش parchebaf مذهبی