نوشته هایی با برچسب احمدی نژاد در حرم شاه عبدالعظيم بست نشینی کرد

احمدی نژاد در حرم شاه عبدالعظيم بست نشینی کرد

احمدی نژاد در حرم شاه عبدالعظيم بست نشینی کرد

احمدی نژاد در حرم شاه عبدالعظيم بست نشینی کرد احمدی نژاد پس از اینکه بقاییی در حرم شاه عبدااعظیم بست نشینی نموده بود به آنها ملحق شده است و سوژه همه خبرگزاریها شده اند آنها ادعا می نمایند که به این حرم پناه برده اند و سنت بست نشینی را به جای می آورند در […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث