نوشته هایی با برچسب احکام ازدوتج

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر ســۆال 1: در ازدواج چه موقت و چه دائم اگر دخـــتـر باكره باشد ولی سنش زیاد باشـــد آیا اذن پدر لازم است؟ در صورت عكـــس چطور یعنـی اگر دخــتــر باكــره نباشد ولی سنــش كم باشـد؟ جواب: در دخــتـر باكره بســـیاری از فقــهـا اذن پدر را شرط می […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های قبل از ازدواج