نوشته هایی با برچسب احکام رابطه جنسی با دست در دوران قاعدگی

احکام رابطه جنسی با دست در دوران قاعدگی

احکام رابطه جنسی با دست در دوران قاعدگی

احکام رابطه جنسی با دست در دوران قاعدگی رابطه جنسی بدون دخول می تواند در دوره قاعدگی و پریود ایرادی نداشته باشد و جایز می باشد اگر شما با دست ناحیه تناسلی همسر خود را بمالید تا او را ارضا نمایید از نظر بزرگان دین جایز شمرده شده است و حکم خاصی ندارد فقط دخول […]


1 سال پیش parchebaf مذهبی