نوشته هایی با برچسب اخبار زلزله

زلزله نشانه خشم خداوند یا امتحان الهی است؟

زلزله نشانه خشم خداوند یا امتحان الهی است؟

زلزله نشانه خشم خداوند یا امتحان الهی است؟ آیا این که زلـــزلــه یک امـتـــحان الهـــی یا یک نوع غضـــب الـــهـی اســـت، این باور و عقیده دلـایل قرآنــی و فقـــهـی دارد؟   از نظر اسـلام داوری دربـاره بلاها و مصیبــت‌ــها و این که این نوع پدیده (زلـــزلــه) جز ضرر، زیان، تبـاهــی و خرابی سود دیگـری ندارد، […]


7 ماه پیش parchebaf مذهبی