نوشته هایی با برچسب اختتامیه فیلم فجر

رعایت نمودن حجاب بازیگران زن در اختتامیه فیلم فجر الزامی است

رعایت نمودن حجاب بازیگران زن در اختتامیه فیلم فجر الزامی است

رعایت نمودن حجاب بازیگران زن در اختتامیه فیلم فجر الزامی است امسال در اختتامیه فیلم فجر بازیگران زن باید حجاب خودشان را رعایت نمایند تا صدا و سیمای ایران بتواند پخش زنده این جشنواره را بر روی آنتن ببرد اگر بازیگران پوشش اسلامی را رعایت ننمایند صیما ی ایران مجبور خواهد شد که جشنواره فیلم […]


1 سال پیش parchebaf اخبار سلبریتیها