نوشته هایی با برچسب اختراع پهپادهای ریز با سایز کوچک برای جاسوسی در جنگ

اختراع پهپادهای ریز با سایز کوچک برای جاسوسی در جنگ

اختراع پهپادهای ریز با سایز کوچک برای جاسوسی در جنگ

اختراع پهپادهای ریز با سایز کوچک برای جاسوسی در جنگ پهپادها برای جاسوسی و سایز بزرگ در جبهه برای جاسوسی به مکان مورد نظر فرستاده می شد این پهپادها بزرگ بودند و در برخی از رادارها قابل دید بودند و بسیاری از این پهپادها در ماموریت که داشتند توسط کشور مقصد از بین می رفت […]


1 سال پیش parchebaf اختراعات