نوشته هایی با برچسب اختلال تلگرام در صبح امروز به چه دلیلی است

دلیل قطعی تلگرام از زبان موسس تلگرام پاول در 9 اردیبهشت

دلیل قطعی تلگرام از زبان موسس تلگرام پاول در 9 اردیبهشت

دلیل قطعی تلگرام از زبان موسس تلگرام پاول در 9 اردیبهشت تلگرام از صبح امروز دچار اختلا شده است و دیگر برای کاربران باز نمی شود همه نگران این هستند که تلگرام فیلتر شده است ولی موسس تلگرام گفت یکی از سرورهای تلگرام در اروپا داغ شده است و مجبور شده تلگرام را قطع نماید […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث