نوشته هایی با برچسب اراذل و اوباش تبر به دست در تهران به دام افتادند

اراذل و اوباش تبر به دست در تهران به دام افتادند + تصاویر

اراذل و اوباش تبر به دست در تهران به دام افتادند + تصاویر

اراذل و اوباش تبر به دست در تهران به دام افتادند ازاذل و اوباش تهرانی که با تبر یه ماشین ها حمله می نمودند و ماشین ها را سرقت می نمودند این سارقان تبری به دست صحنه های بسیاری وحشتناکی برای مردم تهران درست نموده بودند زورگیران با شکات چند نفر از شکایت مالباختگان دستگیر […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث