نوشته هایی با برچسب اراذل پولدار تهرانی با خودروهای پلیس به دام افتادند

اراذل پولدار تهرانی با خودروهای پلیس به دام افتادند

اراذل پولدار تهرانی با خودروهای پلیس به دام افتادند

اراذل پولدار تهرانی با خودروهای پلیس به دام افتادند خودروهای پلیسی که در بالای شهر تهران افراد بی گناه را اذیت می نمودند و خیلی از افراد فکر می کردند واقعا خودرو پلیس می باشند چون همه امکانات یک پلیش را در ماشین خود داشتند در ادامه جزئیات بیشتر اراذل پولدار تهرانی با خودروهای پلیس […]


1 سال پیش parchebaf اجتماعی و حوادث