نوشته هایی با برچسب ارضا شدن در زنان و مردان نشانه های متفاوتی داره

متفاوت بودن رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان و زنان

متفاوت بودن رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان و زنان

متفاوت بودن رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان و زنان اوج لذت جنسی یا ارگاسم در رابطه جنی در زنان و مردان متفاوت می باشد بسیاری از افراد رفتارها و حالت های متشابه ای در ارگاسم دارند اگر کسی استرس یا اضطراب داشته باشد در رسیدن به اوج لذت دچار مشکل می شود در […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های جنسی