نوشته هایی با برچسب ازدواج دائم

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر ســۆال ۱: در ازدواج چه موقت و چه دائم اگر دخـــتـر باکره باشد ولی سنش زیاد باشـــد آیا اذن پدر لازم است؟ در صورت عکـــس چطور یعنـی اگر دخــتــر باکــره نباشد ولی سنــش کم باشـد؟ جواب: در دخــتـر باکره بســـیاری از فقــهـا اذن پدر را شرط می […]


6 ماه پیش parchebaf دانستنی های قبل از ازدواج