نوشته هایی با برچسب ازدواج موقت

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر

سوالات ویژه ازدواج دختر جوان بدون اذن پدر ســۆال 1: در ازدواج چه موقت و چه دائم اگر دخـــتـر باكره باشد ولی سنش زیاد باشـــد آیا اذن پدر لازم است؟ در صورت عكـــس چطور یعنـی اگر دخــتــر باكــره نباشد ولی سنــش كم باشـد؟ جواب: در دخــتـر باكره بســـیاری از فقــهـا اذن پدر را شرط می […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های قبل از ازدواج

چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه

چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه

چگونه رن مطلقه را صیغه نمایید مقدار مهریه مقـدّــمه ی۱: قبــل از خوانــدن صیـــغـه ی عقـــد موقت، ابـتدا بایـد مهــریـــه ای مشخص شود تا صیغه ی عقد صحــیــح باشـد. حتـــّـی اگـــر خانـــم بگوید مهــریـــه نمـی خوام، باز هم عقـــد صحـیـح نیـــسـت. لذا حتـــمـــا باید مهریـه ـ هر چنـــد انــدک ـ مشخص شود. تذکر: مهریـــه بایـد […]


1 سال پیش parchebaf دانستنی های قبل از ازدواج