نوشته هایی با برچسب استفتای دو تن از مراجع در مورد ایام قمر در عقرب

روش محاسبه روزهای قمر در عقرب سال 97

روش محاسبه روزهای قمر در عقرب سال 97

روش محاسبه روزهای قمر در عقرب سال 97 پدیـدهٔ نجومی عبور کره ماه از زمــیــنه صورت فلـکی عقـــرب (کژدم) یا از امتداد برج فلـــکـی عقـــرب استــکـــه هر ماه قمـری یک بار رخ میــ‌ـدهـد و معمولاً دو تا سه روز طول می‌ـکـشــد. در ستارهـ‌ـــبیــنی از قدیـم آمیـخته به بعـــضی باورهـــای خرافی، پدیــدهـــٔ قمردر عقـــرب نشــان از […]


10 ماه پیش parchebaf مطالب جالب و خواندنی