نوشته هایی با برچسب اســیـدپـاشی به زن جوان در تبـــریـز

دختر خوشگل تبریزی قربانی اسید پاشی یک پسر شد (تصاویر + 16)

دختر خوشگل تبریزی قربانی اسید پاشی یک پسر شد (تصاویر + 16)

دختر خوشگل تبریزی قربانی اسید پاشی یک پسر شد (تصاویر + 16) دختر خوشگلی که یک پسر خاطرخواهش شده بود هر روز مزاحم وی می شد دختر تبریزی هم زیاد به او محل نمی گذاشت ولی بالاخره پسر مزاحم که خودش را خواستگار معرفی می نماید به چهره ایندختر زیبا اسید پاشید و دو انگشت […]


10 ماه پیش parchebaf اجتماعی و حوادث